Generalna Motora : Sta podrazumeva i kolika je cena !?

Generalna Motora : Sta podrazumeva i kolika je cena !?

Generalna motora predstavlja temeljan servis koji se sprovodi s ciljem potpune obnove vitalnih funkcija motora automobila, čime se ne samo produžava vek trajanja vozila, već i odražava nivo brige i pažnje koje vlasnik posvećuje svom četvorotočkašu. Ovaj proces obuhvata detaljan pregled, popravku ili zamenu ključnih komponenata motora i preporučuje se kada postoje jasni znaci značajnog trošenja ili kvara. Vreme za generalnu motora obično nastupa kada se uoči pad performansi motora, povećana potrošnja ulja ili pojava neobičnih zvukova, što ukazuje na to da motor više ne radi u optimalnim uslovima. Troškovi generalne motore variraju u zavisnosti od marke i modela vozila, potrebnih delova i radne snage, ali se uvek treba gledati kao na investiciju u dugotrajnost i pouzdanost vašeg automobila.

Automobil nije samo prevozno sredstvo, već i odraz brige i pažnje svog vlasnika. Jedan od ključnih aspekata održavanja vozila je generalna motora. Ali, šta tačno znači generalna motora, kada je potrebna i koliko može koštati?

Znaci da je Potrebna Generalna Motora

Postoje brojni znaci koji mogu ukazivati na potrebu za generalnom motora. Ovi indikatori su važni jer pravovremeno prepoznavanje problema može sprečiti veće kvarove i produžiti životni vek automobila. Evo detaljnijeg objašnjenja ključnih indikatora:

Pad Performansi

Jedan od prvih znakova da je potrebna generalna motora je značajan pad performansi vozila. To može uključivati sporiji odziv motora na gas, otežano ubrzanje, ili opšti osećaj da motor „ne vuče“ kao pre. Ovo može biti posledica različitih problema unutar motora, kao što su problemi sa kompresijom, oštećenje unutrašnjih komponenti, ili problemi sa sagorevanjem.

Povećana Potrošnja Ulja

Povećana potrošnja ulja je još jedan važan indikator. Ako primetite da morate češće dodavati ulje, ili ako postoji vidljivo curenje ulja, to može ukazivati na istrošenost ili oštećenje unutrašnjih delova motora, poput karika ili dihtunga.

Neobični Zvuci

Neobični zvuci iz motora, kao što su lupanje, cviljenje, ili bilo koji drugi neobičan zvuk, mogu biti znak da nešto nije u redu. Ovi zvuci mogu biti posledica oštećenih ležajeva, problema sa radilicom ili sa ventlima. Neobični zvuci su često prvi znak da motor zahteva detaljan pregled.

Beličasti Dim iz Auspuha

Beličasti dim koji izlazi iz auspuha, posebno pri startovanju motora ili pod opterećenjem, može biti znak da se u cilindrima motora dešava neželjeno sagorevanje, poput sagorevanja rashladne tečnosti. Ovo može biti posledica pukotine u glavi cilindra ili problema sa dihtungom glave​​.

Pregrevanje Motora

Pregrevanje motora je još jedan ozbiljan znak da postoji problem. To može biti posledica problema sa rashladnim sistemom, kao što su neispravni termostat, vodena pumpa ili ventilator hladnjaka. Pregrevanje može prouzrokovati ozbiljna oštećenja unutrašnjih delova motora​​.

Prepoznavanje i reagovanje na ove znakove može pomoći u sprečavanju daljeg oštećenja motora i može voditi ka odluci o izvođenju generalne motore.

 

Generalna Motora : Sta podrazumeva i kolika je cena !?

Šta je Generalna Motora?

Generalna motora, često nazivana i „generalka motora“, je temeljna i sveobuhvatna popravka motora automobila. Ovaj proces obuhvata niz koraka koji su ključni za vraćanje motora u optimalno stanje. Evo detaljnog objašnjenja šta sve podrazumeva generalna motora:

Demontaža Motora 

Prvi korak u generalnoj motore je demontaža motora iz automobila. Ovaj proces zahteva pažljivo rastavljanje svih delova motora, uključujući glavu cilindra, radilicu, klipove, i druge vitalne komponente. Demontaža mora biti obavljena stručno kako bi se osiguralo da se pri rastavljanju ne oštete komponente.

Pregled i Dijagnostika pre Generalne Motora

Nakon demontaže, sledeći korak je detaljan pregled svih delova motora. Ovaj pregled ima za cilj da identifikuje istrošene, oštećene ili nefunkcionalne delove. Pregled može uključivati vizuelnu inspekciju, merenje kompresije u cilindrima, kao i druge dijagnostičke testove kako bi se utvrdilo stanje pojedinačnih komponenata.

Mašinska Obrada Generalna Motora

Oštećene ili istrošene delove potrebno je ili zameniti ili obnoviti. To često uključuje mašinsku obradu delova poput glave cilindra i radilice. Mašinska obrada može podrazumevati brušenje, ravnanje, i bušenje, kako bi se delovi vratili u optimalno stanje. Blok motora se podvrgava mašinskoj obradi kako bi se osiguralo da su sve površine glatke i ravne. To uključuje bušenje cilindara, ako je potrebno, kako bi se omogućilo postavljanje novih klipova i prstenova. Površina bloka se može i brušiti kako bi se osiguralo pravilno zaptivanje sa glavom cilindra.

Radilica se proverava na zakrivljenost i trošenje. Ako je potrebno, vrši se brušenje i poliranje radilice do specifikacija proizvođača. Takođe se proveravaju i zamenjuju ležajevi radilice.

Zamena potrebnih delova pri Generalnoj Motora

Zamena delova je vitalni segment procesa generalne motore, koji podrazumeva preciznu i metodičnu zamenu svih komponenata koje su doživele prekomerno trošenje, oštećenja ili ne odgovaraju više tehničkim specifikacijama. Ovaj proces je ključan za osiguranje da motor nakon popravke funkcioniše efikasno i sigurno. Evo detaljnijeg pregleda ključnih delova koji se obično menjaju:

Klipovi i Karike

Karike i klipovi su ključni delovi koji osiguravaju pravilno zaptivanje između klipova i zidova cilindra. Trošenje Klipa  dovodi do smanjenja kompresije u motoru, što uzrokuje pad performansi i povećanu potrošnju goriva. Zamena istrošenih Klipova i karika je esencijalna za obnavljanje kompresije i efikasnosti motora.

Dihtunzi

Dihtunzi (ili zaptivke) igraju ključnu ulogu u održavanju odgovarajućeg pritiska i sprečavanju curenja fluida unutar motora. Oštećeni dihtunzi mogu dovesti do curenja ulja, rashladne tečnosti ili do ulaska goriva u neželjene delove motora. Redovna zamena dihtunga osigurava integritet i ispravno funkcionisanje motornog sistema.

Ležajevi

Ležajevi u motoru, posebno oni na radilici, su izloženi visokom pritisku i trenju. Oštećenje ili trošenje ležajeva može dovesti do vibracija, neobičnih zvukova i čak do kvara motora. Zamena starih ležajeva sa novim osigurava glatko i tiho funkcionisanje motora.

Ventili

Ventili kontroliraju ulazak i izlazak smese goriva i vazduha, kao i izduvnih gasova iz cilindara. Oštećeni ili istrošeni ventili mogu uticati na performanse motora, efikasnost sagorevanja i emisiju izduvnih gasova. Zamena ventila je ključna za održavanje optimalnog protoka unutar motora.

Filteri i Pumpe

Filteri (uljni, gorivni, vazdušni) i pumpe (vodena i uljna) su ključni za održavanje čistoće i pravilnog pritiska fluida unutar motora. Ispušteni ili neispravni filteri i pumpe mogu dovesti do ozbiljnih problema u motoru, uključujući prekomerno trošenje i pregrevanje. Redovna zamena ovih komponenti je ključna za dugoročno održavanje motora.

Pravilna zamena i održavanje ovih delova su esencijalni za produžetak životnog veka motora i osiguravanje da vaš automobil ostane pouzdan i efikasan.

 

Generalna Motora : Sta podrazumeva i kolika je cena !?

Generalna motora: Na kraju ponovno Sastavljanje i Testiranje

Ponovno sastavljanje i testiranje motora su ključni koraci u procesu generalne motore. Ovi koraci zahtevaju visok nivo preciznosti i stručnosti kako bi se osiguralo da motor radi efikasno i sigurno nakon popravke. Evo detaljnijeg uvida u ovaj proces:

Ponovno Sastavljanje Motora

Sklapanje Internih Komponenti

Ovaj korak uključuje pažljivo postavljanje klipova, ležajeva, radilice, glave cilindra, i drugih vitalnih delova. Svaki deo mora biti postavljen na svoje specifično mesto i u skladu sa tehničkim specifikacijama proizvođača. Ispravno sklapanje ovih komponenti je ključno za dugoročnu funkcionalnost i pouzdanost motora.

Torzijsko Podešavanje

Bitno je pravilno zategnuti sve šrafove i matice, posebno one na glavi cilindra, koristeći preporučene torzijske vrednosti. Nepravilno zatezanje može dovesti do ozbiljnih problema, uključujući curenje ulja ili rashladne tečnosti. Ovde preciznost i pažnja servisera igraju ključnu ulogu u osiguranju integriteta motora.

Postavljanje Zupčastog Kaiša ili Lanca

Precizno podešavanje zupčastog kaiša ili lanca je ključno za pravilan rad motora. Nepravilno podešavanje može dovesti do ozbiljnih mehaničkih oštećenja. Serviser mora pažljivo pratiti specifikacije i procedure kako bi osigurao ispravno sinhronizovanje pokreta motora.

Povezivanje Električnih Komponenti

Sve električne komponente, uključujući senzore i aktuatore, moraju biti pravilno povezane i osigurane. Ovo zahteva detaljno poznavanje električnog sistema motora i preciznost u radu.

Testiranje Motora nakon Generalne motora

 1. Prvi Start i Vizuelna Inspekcija: Nakon sastavljanja, motor se prvi put startuje, a istovremeno se vrši vizuelna inspekcija radi potvrde da nema curenja fluida i da sve komponente funkcionišu kako treba.
 2. Testiranje Kompresije: Testiranje kompresije se vrši kako bi se osiguralo da motor ima odgovarajuću kompresiju u svakom cilindru, što je ključno za njegov efikasan rad.
 3. Dijagnostički Testovi: Dijagnostički alati se koriste za proveru električnih i elektronskih sistema motora, uključujući senzore, aktuatore, i kontrolne module.
 4. Probna Vožnja: Motor se zatim testira u realnim uslovima vožnje. Tokom probne vožnje, pažnja se posvećuje performansama motora, odzivu na gas, i generalnom ponašanju vozila.
 5. Finale Podešavanja: Na osnovu rezultata testiranja, vrše se finalna podešavanja kako bi se osiguralo optimalno funkcionisanje motora.

Ponovno sastavljanje i testiranje motora su esencijalni za garantovanje da je motor ne samo popravljen, već i da će pružiti pouzdane i efikasne performanse. Ovaj proces zahteva stručnost i pažnju na detalje kako bi se osiguralo da je svaki korak precizno izvršen.

Generalna Motora cena

Cena generalne motore je faktor koji varira značajno u zavisnosti od niza faktora, uključujući tip motora, model automobila, opseg potrebnih popravki, i lokaciju servisa. Evo detaljnijeg uvida u aspekte koji utiču na cenu generalne motore i primeri konkretnih troškova za različite modele automobila:

Faktori koji Uticu na Cenu Generalne Motora

 1. Tip i Složenost Motora: Cene su obično više za motore sa većom složenošću, kao što su V6 ili V8 motori, u poređenju sa jednostavnijim četvorocilindričnim motorima. Dizel motori mogu takođe zahtevati skuplje popravke zbog svoje složene izrade.
 2. Stanje Motora: Ako je motor izuzetno oštećen ili istrošen, generalna motora može zahtevati zamenu većeg broja delova, što povećava troškove.
 3. Kvalitet Delova: Upotreba originalnih delova proizvođača (OEM) obično košta više u poređenju sa aftermarket delovima koji se nisu loše pokazali  i mogu pružiti optimalnu garanciju i dugotrajnost.
 4. Radna Snaga: Troškovi rada variraju u zavisnosti od regiona i specijalizacije servisa. Servisi koji su specijalizovani za određene marke automobila mogu naplaćivati više zbog svoje ekspertize.

 Generalna motora – cena  po Modelima Automobila

 • Ekonomični Automobili (npr. Fiat Punto, Volkswagen Polo): Cena generalne motore za ove modele može se kretati od 600 do 1000 evra, u zavisnosti od stanja motora i korišćenih delova.
 • Srednja Klasa Automobili (npr. Ford Focus, Opel Astra): Za ovu klasu vozila, cena može biti od 1200 do 1800 evra, posebno ako se koriste OEM delovi.
 • Premijum i Performantni Automobili (npr. BMW Serije 3, Audi A4): Cene za ovakve modele mogu biti znatno više, često prelazeći 2000 evra, zbog složenijih motora i skupljih delova.
 • Dizel Motori (npr. Volkswagen Golf TDI, Skoda Octavia TDI): Generalna motora dizel motora obično košta više, sa cenama koje se kreću oko 1100 do 2000 evra, zavisno od modela i opsega potrebnih radova.

Završne Napomene

Važno je napomenuti da su ove cene samo okvirne i mogu se razlikovati u zavisnosti od mnogih faktora. Takođe, neki servisi mogu ponuditi pakete usluga koji obuhvataju sve aspekte generalne motore po fiksnoj ceni. Konsultacije sa više servisa i dobijanje detaljnih procena može pomoći u donošenju odluke o najboljoj opciji za generalnu motora vašeg vozila.

Generalna Motora : Sta podrazumeva i kolika je cena !?

Šta Podrazumeva Polu Generalna Motora?

 1. Fokus na Ključne Komponente: Za razliku od potpune generalne motore koja obuhvata temeljitu obnovu celog motora, polu generalna motora se usredsređuje na zamenu ili popravku specifičnih ključnih delova koji su najviše podložni trošenju. To može uključivati zamenu klipnih prstenova(karika), dihtunga, određenih ležajeva, ili popravku glave cilindra.
 2. Manji Opseg Radova: Polu generalna motora ne uključuje kompletno rastavljanje i obnovu motora, što je čini manje invazivnom i često bržom opcijom.

Kada je Preporučljiva Polu Generalna Motora?

 1. Starost i Stanje Vozila: Polu generalna motora može biti dobra opcija za starija vozila koja pokazuju znake trošenja, ali nisu u toliko lošem stanju da zahtevaju potpunu generalnu motora.
 2. Budžetska Ograničenja: Ukoliko vlasnici vozila imaju ograničen budžet, polu generalna motora može pružiti balans između poboljšanja performansi motora i troškova.
 3. Specifični Problemi s Motorom: Ako su problemi s motorom lokalizovani na određene komponente, polu generalna motora može biti efikasan način za rešavanje tih specifičnih problema.

Razlike u Odnosu na Potpunu Generalku Motora

 1. Opseg i Dubina Radova: Glavna razlika je u opsegu i dubini radova. Polu generalna motora je manje obuhvatna i fokusira se na specifične delove, dok potpuna generalna motora uključuje temeljitiji pregled i obnovu svih vitalnih delova motora. Takodje jedna od glavnih razlika je što se u polu generalnoj menjaju samo karike bez klipova!
 2. Vreme i Troškovi: Polu generalna motora obično zahteva manje vremena i je jeftinija u odnosu na potpunu generalnu motora, budući da je manje radova uključeno.

Cena Polu Generalne Motore

Cena polu generalne motore varira zavisno od modela vozila, obima radova i korišćenih delova. Generalno, može se očekivati da će troškovi biti niži u poređenju sa potpunom generalnom motorom. Na primer, polu generalna motora za standardni četvorocilindrični motor može koštati između 400 i 800 evra, dok bi za složenije motore ili vozila više klase, cena mogla biti viša.

Izbor Pravog Servisera i Auto Delova za Generalnu Motora

Značaj uloge servisera u procesu generalne motore ne može se preceniti, jer kvalitet i preciznost u ponovnom sastavljanju motora direktno zavise od njihove stručnosti i posvećenosti. Bez obzira na kvalitet zamenskih delova i obim prethodnih popravki, nepravilno sastavljanje može ozbiljno ugroziti motor i poništiti sve prethodne napore. Serviser treba da poseduje duboko znanje o specifičnom modelu motora i bogato iskustvo u preciznom sklapanju i podešavanju motornih komponenti. Svaka greška u ovom procesu može rezultirati smanjenjem performansi, povećanjem potrošnje goriva, pa čak i potpunim kvarom motora. Zbog toga je odabir kvalifikovanog i iskusnog servisera ključan za garantovanje uspešne generalne motore.

Dodatno, kvalitet zamenskih delova igra ključnu ulogu u dugovečnosti i pouzdanosti popravljenog motora. Stoga, pored izbora stručnog servisera, preporučuje se nabavka delova iz pouzdanih izvora kao što je naša prodavnica auto delova MD AUTO, koja se ističe svojim asortimanom visokokvalitetnih delova. Time se osigurava da svaka zamena delova doprinosi maksimalnoj efikasnosti i performansama motora nakon popravke.