Pravilnik za povrat robe i reklamaciju proizvoda

Potrošač imau pravo pokrenuti postupak za vansudsko rešavanje potrošačkog spora kod tela za rešavanje potrošačkih sporova, ali ne pre poodnošenja reklamacije i dobijanja odgovora na reklamaciju.

REKLAMACIJE PRIZNAJEMO SAMO AKO JE ODREĐENI DEO UGRAĐIVAO REGISTOVAN SERVIS ZA ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA.

ZAPISNIK KOJI SE MORA POPUNITI PRILIKOM REKLAMACIJE MOŽETE SKINUTI KLIKOM NA DUGME.

Zapisnik o reklamaciji

POGREŠNO UZET DEO MOŽETE VRATITI ILI ZAMENITI SAMO AKO JE U STANJU KAKAV JE BIO KADA JE DOBIJEN: SA ORIGINALNOM AMBALAŽOM I DOBIJENIM RAČUNOM ILI FAKTUROM.

ROK ZA ZAMENU I POVRAT ROBE JE PET DANA!

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati.

POZOVI

Vaš MD AUTO