Šta je alternator i čemu služi alternator u automobilu

Šta je alternator i čemu služi alternator u automobilu

Alternator se koristi u savremenim automobilima za punjenje akumulatora i napajanje električnog sistema vozila kada je motor u radu. Alternator je izuzetno bitan element u svakom vozilu, a fizički se nalazi u neposrednoj blizini motora. Radi po istom principu kao njegov prethodnik – dinamo, samo što je princip rada alternatora malo složeniji i unapređeniji, s obzirom na to da proizvodi veliku količinu struje.

Problem sa alternatorom je nešto što ne bi trebalo da previše iznenadi vozače, jer je to deo koji obavlja veoma delikatan posao u automobilu, pa nije ni čudo što dolazi do poteškoća u radu i kvarova. Zato je važno da prilikom servisiranja automobila, odnosno zamene alternatora uvek nabavite nov i pouzdan deo koji će moći na pravi način da obavlja svoj posao.

Najbolje, ali i najpovoljnije rezervne delove za vaš automobil možete pronaći u MD Auto prodavnici rezervnih delova, koja u svom asortimanu poseduje samo originalne delove vrhunskog kvaliteta idealne za vaš automobil.  

Šta je alternator zapravo i koja je njegova namena?

Alternator za auto je električni generator koji strujom snabdeva sve električne uređaje u automobilu i puni akumulator. Generator je zapravo mini elektrana koju pokreće motor, a kada motor ne radi, električnu energiju daje akumulator. Električni generator može biti već pomenuti dinamo koji je generator jednosmerne struje ili alternator odnosno generator naizmenične struje. 

Danas svi moderni automobilu poseduju generatore naizmenične struje, dakle alternatore. Oni se masovno koriste pre svega jer su znatno jači i već pri najmanjem broju okreta daju dovoljno struje za punjenje akumulatora.

Čemu služi alternator?

Za startovanje svakog automobila potrebna je određena količina električne energije, a ona se čuva u akumulatoru. Kada upalite automobil, osim akumulatora, električnu energiju troše i ostali električni uređaji u automobilu, kao što su svetla, žmigavci, sirena, brisači, grejanje… 

Bez alternatora bi se veoma brzo potrošila skladištena električna energija iz akumulatora. Alternatorov zadatak jeste da konstantno proizvodi potrebnu količinu struje za napajanje svih potrošača, a da ujedno njen višak skladišti u akumulator i dopunjava ga.

S obzirom, da se akumulator puni sa jednosmernom strujom, alternatori sadrže i usmerivače, koji pretvaraju naizmeničnu električnu energiju u jednosmernu, štite generator od preopterećenja i sprečavaju pražnjenje akumulatora kod njegovor sporog okretanja.

Sadržaj ispod haube automobila

Kako radi alternator i koliko je važan alternator za automobil

Glavna svrha alternatora jeste održavanje baterije u automobilu, odnosno akumulatora. U suštini, alternator za auto zapravo koristi snagu i moć motora kako bi stvorio električnu energiju koju potom šalje na bateriju kako bi je potpuno napunila. Snaga motora se šalje alternatoru preko kaiša za pogon motora, zupčastog kaiša. Zbog toga je veoma važno proveriti kaiš i zameniti ga po potrebi.

Kada vozite svoj automobil sa uključenim svim električnim uređajima kao što su svetla, brisači vetrobranskog stakla, radio itd onda oni koriste mnogo električne energije. Ukoliko bi svi potrošači na vozilu radili samo na akumulator, ona bi se on za svega nekoliko minuta u potpunosti ispaznio i auto bi stao. Da bi se to sprečilo i da bi baterija konstantno bila  potpuno napunjena, koristimo alternator.

Delovi alternatora i njihova funkcija

Sastavni delovi alternatora su:

  • rotor
  • stator
  • elektronski regulator napona – regler
  • ispravljač
  • kućište
  • ležajevi

Alternator u automobilu na sebi ima namote i rotor sa elektromagnetima pa se zapravo i pomoću magnetnog polja stvara napon, ali on je naizmenični. Generator naizmenične struje (ili alternator) ima induktivne namotaje, odnosno namotaje u kojima se stvara električna energija, na mirujućem prstenu – statoru. Usred statora se okreće rotorski namotaj, okružen kandžastim polovima. 

Rotor je elektromagnet sa jednim pobudni namotajem, koji se okreće, i čiji krajevi su priključeni na odvojene klizne prstene. Četkice na kliznim prstenima dovode električnu struju rotorskom namotaju. Pri tome se stvara magnetno polje sa severnim (N) i južnim (S) polom. Ako se sada magnetsko polje pomiče (u ovom slučaju okreće) pored induktivnog namota, u namotu se stvori električni napon. 

Što je više magneta koji u određenom vremenu prolaze pored ovog namota veći je ostvaren napon. S obzirom na to da je za rad akumulatora potreban jednosmerni napon, uz alternator postoje i diode ili drugi ispravljači koji pretvaraju struju.

Pre su postojali veliki ispravljači koje je bio problem smestiti u vozilo, tako da su alternatori pronašli svoj put u serijskoj proizvodnji automobila upravo zahvaljujući izumu silicijumskih dioda koje su veoma malenei i praktične. Zahvaljujući njima, regulatori napona danas su toliko maleni da se mogu smestiti u sam alternator.

Veoma je važno da napon na alternatoru uvek bude jednak, jer u suprotnom lako može da dođe do kvarova. Iz tog razloga mora da postoji regulacijski prekidač kojem je glavna uloga ograničavanje napona i ublažavanje prenosa struje. 

Koji je najčešći problem sa alternatorom?

Problem sa alternatorom nije nešto što se podrazumeva i što se po pravilu uvek dešava, ali možemo reći da na gotovo svim modelima automobila valja s vremena na vreme obratiti pažnju na ovaj automobilski deo. 

Pre svega jer sistem punjenja na vašem automobilu igra ključnu ulogu za sve električne uređaje u vozilu. Ako sistem za punjenje struje ne radi ispravno, to može izazvati velike električne probleme i onemogućiti pravilno korišćenje automobila.

Ono što može biti problem jeste da je poprilično teško da se jasno dijagnostikuje problem sa alternatorom bez ikakvih alata. Problemi sa baterijama često izgledaju kao problemi sa alternatorom i obrnuto. Neke od najčešćih stvari koje se događaju su upozorenje signalne sijalice na kontrolnoj tabli, smanjenje inteziteta svetla pri gašenju motora, trokiranje motora, a postoje i brojni drugi.

Lampica uvek signalizira opasnost i zato je važno ne ignorisati je

Ispravan rad alternatora može se pratiti na instrument tabli na kojoj se nalazi kontrolna lampica. Kontrolna lampica je crvene boje i njeno paljenje tokom rada motora znači opasnost. Paljenje kontrolne lampice na instrument tabli je znak da hitno treba nešto preduzeti, jer će u suprotnom auto stati, a na motoru se pojaviti znatna šteta. 

Paljenje lampice može uzrokovati bezazleni kvar, zbog lošeg kontakta, ali i potpuni prestanak rada alternatora, kad akumulator samostalno može isporučivati struju samo neko kraće vreme, u zavisnosti od njegovog kapaciteta. Paljenje lampice može inicirati i pucanje kaiša koji pokreće alternator.

Problem sa zupčastim kaišem kao uzročnik za kvar alternatora

U celojj toj priči o alternatoru veoma je važan deo i zupčasti kaiš. Ukoliko imate dizel automobil pa samim tim jedan kaiš za pogon, a drugi za vodenu pumpu, tada ćete moći da nastavite sa vožnjom još neko vreme čak i ako dođe do kvara alternatora. 

S druge strane, ako imate vozilo u kojem ima samo jedan kaiš preko kojeg se pokreće i vodena pumpa, tada u automobilu može da dođe do pregrevanja motora kao i izbacivanje vode iz sistema. Na taj način problem može postati još veći i opsežniji, a naravno i znatno skuplji. 

Problem sa neispravnim reglerom utiče na kvar alternatora

Još jedan od čestih uzročnika paljenja signalne lampice jeste neispravan regler. To može značiti istrošenost četkica, ali i kvar elektronskog dela reglera. Iako se četkice na nekima mogu menjati da se uštedi na popravci, najčešće se i u jednom i u drugom slučaju zamenjuje ceo regler. Kod takvog kvara, intenzitet lampice u radu motora je izražene crvene boje, no, ako ona sija “na pola snage”, pre će biti da je greška u diodama.

Pokvareni regler možete i doslovno namirisati u svom autu. Kad vas u kabini počne gristi jak miris kiseline, otvorite poklopac motora i proverite gornju površinu akumulatora. Ako je vlažna, znači da se kiselina izbacuje iz akumulatora zbog prejakog punjenja. Za pravilno punjenje je odgovoran upravo regler, te ga u ovakvoj situaciji hitno treba zameniti. 

Najbolje je da to obavite kod majstora, ali ako odlučite da to učinite u vlastitoj režiji, obavezno otkačite kablove akumulatora, kako metalnim ključem ne biste slučajno dodirnuli neki “plus” i tako oštetili ono što je do tada bilo ispravno.

Pogled ispod haube automobila

Kako se provera ispravnost alternatora

Ukoliko želite da proverite da li je vaš alternator u automobilu ispravan, onda vam je za tako nešto potreban digitalni voltmetar ili DVOM (aku voltmetar). Pomoću ovog alata možete brzo i lako videti koliki je napon alternatora i tako saznati u kakvom je on zapravo stanju, odnosno kako obavlja svoj posao.

Prva stvar koju treba da uradite prilikom merenja voltmetrom jeste da isključite motor.  Zatim uzmite svoj voltmetar i stavite crveni vod na pozitivan položaj baterije i crni provodnik na negativnu stranu baterije. Uverite se da je vaš voltmetar podešen da čita DC voltažu.

Trebalo bi da vam pokaže napon iznad 12.65 volti. To onda znači da je baterija potpuno napunjena i da alternator za auto dobro radi. Ako to nije slučaj, onda je ovo jasan znak da imate problema sa alternatorom ili neispravnom baterijom.

Sledeća stvar koju treba da uradite jeste da uklonite pipalice voltmetra sa baterije i startujete automobil, a zatim da vratite pipalice ponovo na bateriju. Pročitajte napon sa uključenim motorom, a on bi trebalo da bude negde u opsegu od 13.5 do 14.5 volti. Ako to jeste slučaj, najverovatnije je da je alternator u redu. 

Kao što ste i sami znali, ali i kao što ste mogli da zaključite na osnovu ovog teksta alternator je izuzetno važan deo u svakom automobilu, bez kojeg normalan rad auta ne bi uopšte bio moguć. Zato je veoma važno da se posebno čuva alternator u automobilu i brine o njemu kako ne bi došlo do nekih nepredviđenih okolnosti koje mogu znatno da onesposobe ceo automobil.

Ukoliko i nastane kvar alternatora važno je da blagovremeno odreagujete i na vreme zamenite oštećen deo novim, originalnim, koji na najbolji mogući način može da nastavi sa svim onim “aktivnostima” koje je do tada obavljao prethodni alternator. Takve – nove i originalne alternatore, ali i ostale rezervne delove za auto, i to po najpovoljnijim cenama možete nabaviti kontaktiranjem MD Auto prodavnice rezervnih delova