DPF Filter-Čišcenje i Održavanje-Sve što treba znati!

DPF Filter-Čišcenje i Održavanje-Sve što treba znati!

DPF filter, poznatiji kao Diesel Particulate Filter (Filter Čestica Dizela na srpskom) FAP filter na francuskom , predstavlja ključnu komponentu u izduvnom sistemu savremenih dizel vozila. Neki koriste i naziv katalizator ali to je vise slucaj kod benzinskih motora. Svrha ovog filtera je filtriranje i uklanjanje čestica čađi koje su produkt sagorevanja dizel goriva u motoru. Ovaj proces je od suštinskog značaja, jer čestice čađi, koje su izuzetno fine i mogu prodreti u pluća, predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik za ljude, kao i značajan faktor zagađenja okoline.

Efikasnost DPF filtera u smanjenju emisija štetnih čestica je posebno važna u urbanim sredinama, gde gust saobraćaj dovodi do povećane koncentracije zagađivača u vazduhu. Utiče da samnji emisiju štetnih gasova i doprinosi ne samo zdravijem okruženju, već i pomaže proizvođačima automobila da ispune stroge ekološke standarde, poput Euro 5 i Euro 6 normi.

DPF filteri su postali standardna oprema na dizel vozilima kako bi se odgovorilo na rastuće globalne zahteve za smanjenjem zagađenja vazduha. Njihova ugradnja i efikasno funkcionisanje imaju ključnu ulogu u ekološkim strategijama smanjenja emisije štetnih gasova, čime se direktno doprinosi očuvanju životne sredine i javnog zdravlja.

Značaj DPF filtera je neosporno velik, jer on direktno utiče na kvalitet vazduha koji udišemo. Stoga je održavanje i pravilna upotreba izduvnog sistema automobila ne samo tehničko pitanje, već i pitanje odgovornosti prema zajednici i prirodi.

Šta je DPF Filter? – sastav i struktura

DPF filter čestica čađi nalazi se kod dizel motora ima složenu strukturu koja omogućava visoku efikasnost u filtraciji izduvnih gasova. Centralni deo DPF sistema čini vanjsko kućište koje je obično izrađeno od metalnih legura otpornih na ekstremne temperature i koroziju, što osigurava dugotrajnost i otpornost na teške radne uslove.

Unutrašnjost DPF filtera sastoji se od naprednih filtracionih elemenata, obično izrađenih od specijalne vrste porozne keramike. Ova keramika je dizajnirana tako da može izdržati visoke temperature koje su neophodne za proces regeneracije, odnosno sagorevanja akumuliranih čestica čađi. Mikroskopske pore keramičkog materijala omogućavaju prolazak gasova dok istovremeno zadržavaju fine čestice čađi.

Površina keramičkih elemenata premazana je tankim slojem dragocenih metala, kao što su platina ili paladijum. Ovi metali deluju kao katalizator, doprinoseći efikasnijem procesu sagorevanja čestica čađi tokom regeneracije filtera. Ova karakteristika čini DPF filtere izuzetno efikasnim u smanjenju emisije štetnih čestica i doprinosi ispunjavanju strožih ekoloških normi.

Pored filtracionih elemenata, DPF sistem uključuje i niz senzora koji kontinuirano prate pritisak i temperaturu izduvnih gasova kako pre, tako i posle filtera. Ovi senzori su ključni za pravilno funkcionisanje sistema, jer omogućavaju elektronici vozila da precizno odredi kada je potrebno aktivirati proces regeneracije, kao i da prati opšte stanje filtera.

Sveukupno, struktura i sastav DPF filtera predstavljaju vrhunac tehnološkog napretka u oblasti ekologije i automobilske industrije. Oni ne samo da doprinose smanjenju zagađenja i očuvanju okoline, već i podižu standarde u proizvodnji dizel vozila, čineći ih čistijim i prihvatljivijim za upotrebu u savremenim urbanim sredinama.

Regeneracija DPF filtera

DPF filter, kao neophodna komponenta modernih dizel vozila, funkcioniše na principu efikasnog zadržavanja i eliminacije čestica čađi, koje su nusprodukt sagorevanja dizel goriva. Ključ uspeha ovog sistema leži u procesu poznatom kao regeneracija filtera, koji se odvija na dva osnovna načina: pasivna i aktivna regeneracija.

Pasivna regeneracija DPF filtera u vožnji

Pasivna regeneracija DPF/FAP filtera je proces koji se odvija prirodno, tokom normalne vožnje vozila na otvorenom putu. Kada motor dostigne optimalne radne uslove i temperature, čestice čađi koje su se nakupile u filteru automatski sagorevaju. Ovaj proces zahteva određene uslove vožnje, gde su automobil  i motor dovoljno dugo izloženi visokim temperaturama, tipično tokom vožnje na autoputu ili dužim ravnim putanjama. Pasivna regeneracija je idealna jer ne zahteva posebnu intervenciju od strane vozača i omogućava kontinuirano održavanje filtera.

Kako očistiti DPF filter u vožnji?

Čišćenje DPF filtera tokom vožnje je ključni aspekt njegovog održavanja. Kao što je ranije spomenuto, postoje dva glavna načina regeneracije DPF filtera: pasivna i aktivna. U kontekstu čišćenja filtera u vožnji, posebno je važna aktivna regeneracija. Ovaj proces se pokreće automatski kada elektronika vozila detektuje da je filter delimično zagušen, a automobil ne može postići uslove za pasivnu regeneraciju. Aktivna regeneracija se obično odvija povećanjem temperature izduvnih gasova putem ubrizgavanja dodatnih količina goriva. Vozači mogu prepoznati ovaj proces po povećanom broju obrtaja motora i potrošnji goriva. Za uspešno čišćenje DPF-a tokom vožnje preporučuje se vožnja na otvorenom putu pri većim brzinama.

Aktivna regeneracija DPF filtera

Aktivna regeneracija DPF/FAP filtera inicira se kada uslovi za pasivnu regeneraciju nisu dostignuti, što je često slučaj kod vozila koja se koriste pretežno za kratke gradske vožnje. U ovom slučaju, sistem vozila prepoznaje potrebu za čišćenjem filtera i automatski preduzima korake za podizanje temperature izduvnih gasova. Ovo se postiže dodatnim ubrizgavanjem goriva u izduvne gasove, čime se stvara dovoljno toplote za sagorevanje čestica čađi unutar filtera. Aktivna regeneracija može biti praćena povećanom potrošnjom goriva, blagim porastom obrtaja motora i, u nekim slučajevima, specifičnim zvukom rada motora.

Važnost redovne regeneracije DPF filtera ne može se dovoljno naglasiti. Nedostatak redovne regeneracije, posebno kod vozila koja se koriste za kratke gradske relacije, može brzo dovesti do zagušenja filtera, smanjenja njegove efikasnosti i u krajnjem slučaju do skupih kvarova. Pravilno održavanje, koje podrazumeva vožnju koja omogućava redovnu regeneraciju, ključno je za dugotrajan i efikasan rad DPF sistema.

Da bi se osigurao optimalan rad DPF filtera, preporučuje se redovno servisiranje vozila i praćenje preporuka proizvođača vezanih za održavanje i upotrebu vozila. Osim što doprinosi dužem veku trajanja novijih DPF filtera, ovakav pristup pomaže i u očuvanju životne sredine, smanjujući emisiju štetnih čestica u atmosferu.

DPF Filter-Čišcenje i Održavanje-Sve što treba znati!

Održavanje DPF Filtera

Preventivne Mere za Očuvanje DPF Filtera

Preventivne mere za održavanje DPF filtera su od suštinskog značaja za njegovu dugovečnost. Jedna od ključnih preporuka je redovno servisiranje vozila i poštovanje servisnih intervala. Takođe, važno je koristiti aditiv za DPF, kvalitetno gorivo i motorno ulje koje odgovara specifikacijama proizvođača. Vozači bi trebalo da izbegavaju konstantnu vožnju na kratkim relacijama, koja ne omogućava adekvatnu regeneraciju filtera. Periodična vožnja na duže relacije pri većim brzinama je preporučljiva kako bi se omogućila efikasna pasivna regeneracija. Takođe, ispravan EGR ventil je važan,  jer njegovo nepravilno funkcionisanje može dovesti do bržeg zagušenja filtera.

Zapušen DPF filter – simptomi

Zapušenje DPF filtera manifestuje se kroz nekoliko jasnih simptoma. Najčešći simptom je upaljena kontrolna lampica na instrument tabli. Drugi simptomi mogu uključivati smanjenje performansi motora, povećanu potrošnju goriva, i pojavu crnog dima iz izduvnog sistema. U ekstremnim slučajevima, potpuno zapušen DPF filter može dovesti do zaustavljanja vozila. Ukoliko se ovi simptomi ignorišu, može doći do ozbiljnijih problema sa motorom i skupih popravki. Pravovremeno prepoznavanje ovih simptoma i brza reakcija su ključni za sprečavanje ozbiljnijih problema sa DPF filterom i vozilom u celini.

Uloga AdBlue Aditiva za DPF Filter

AdBlue aditiv igra vitalnu ulogu u očuvanju i produžavanju životnog veka DPF filtera, koji je od suštinskog značaja za kontrolu čestica i emisiju štetnih izduvnih gasova. Evo nekoliko ključnih uloga AdBlue aditiva:

 1. Regeneracija DPF Filtera: AdBlue aditiv pomaže u procesu regeneracije DPF filtera. Tokom regeneracije, aditiv služi za povećanje temperature izduvnih gasova, što omogućava efikasno sagorevanje čestica zarobljenih u DPF filteru.
 2. Smanjenje Taloga: AdBlue aditiv pomaže u sprečavanju stvaranja taloga čađi i drugih čestica u DPF filteru, čime se održava njegova efikasnost.
 3. Održavanje Performansi: Redovna upotreba AdBlue aditiva održava DPF filter u optimalnom stanju, čime se obezbeđuju visoke performanse motora i bolja efikasnost goriva.

Evolucija Aditiva u Francuskim Vozilima

Evolucija aditiva u francuskim vozilima predstavlja zanimljivu priču o napretku u automobilskoj industriji. Ranije su se koristili različiti aditivi sa sličnim ciljem kao što je AdBlue aditiv, a to je očuvanje Diesel Particulate Filter (DPF) filtera koji treba da smanji emisiju štetnih gasova. Ovaj razvoj odražava posvećenost francuske automobilske industrije ka očuvanju životne sredine i unapređenju performansi vozila.

Jedan od prethodnih aditiva koji se često koristio u francuskim vozilima bio je Eolys. Eolys je takođe urea bazirani aditiv, sličan AdBlue aditivu, i koristio se za regeneraciju DPF filtera. Međutim, tokom vremena, industrija se razvijala i usavršavala tehnologiju aditiva.

Najznačajniji korak napred bio je usvajanje AdBlue aditiva kao standarda. AdBlue je postao široko prihvaćen i standardizovan aditiv za održavanje DPF filtera u većini modernih francuskih vozila i širom sveta. Razlog za to leži u njegovoj visokoj efikasnosti, ekološkoj prihvatljivosti i usklađenosti sa strožim emisionim standardima.

DPF Filter-Čišcenje i Održavanje-Sve što treba znati!

Problemi i Rešenja za DPF Filter

Problemi Uzrokovani Nepravilnom Upotrebom i Održavanjem

DPF filteri mogu doživeti smanjenje efikasnosti ili čak kvarove usled nepravilne upotrebe i održavanja vozila. Problemi obično nastaju kada automobil nije voženo na način koji omogućava redovnu regeneraciju filtera, kao što su česte kratke vožnje koje ne dopuštaju motoru da dostigne temperaturu potrebnu za sagorevanje čestica čađi. Takođe, upotreba neodgovarajućeg goriva ili motornog ulja može dovesti do bržeg akumuliranja čestica i zagušenja filtera. Neispravnost drugih komponenti motora, kao što je EGR ventil, takođe može imati negativan uticaj na rad motora i DPF filtera.

Stacionarna Regeneracija DPF Filtera u Servisu

Kada se DPF filter značajno zapuši i nije moguće izvršiti regeneraciju tokom normalne vožnje, potrebna je stacionarna ili prisilna regeneracija u servisu. Ovaj proces uključuje priključivanje vozila na specijalizovanu dijagnostičku opremu koja upravlja procesom regeneracije. Tokom stacionarne regeneracije, temperatura izduvnih gasova se veštački povećava da bi se sagorele akumulirane čestice čađi. Ovaj postupak može biti zahtevan za vozila koja su većinom korišćena u gradskim uslovima i nisu imala priliku za redovnu regeneraciju.

Čišćenje DPF filtera – metode

Profesionalno čišćenje DPF (Diesel Particulate Filter) filtera predstavlja vitalan postupak u održavanju dizel vozila, pružajući efikasno rešenje za obnavljanje njegove funkcionalnosti. Ove metode se fokusiraju na temeljito uklanjanje čestica čađi koje se akumuliraju u filteru tokom vremena, što direktno doprinosi produžetku njegovog radnog veka.

Ultrazvučno čišćenje

Jedna od najnaprednijih tehnika čišćenja je upotreba ultrazvučnih uređaja. Ovaj proces uključuje potapanje DPF filtera u posebnu kupku koja je opremljena ultrazvučnim talasima. Ultrazvučne vibracije efikasno razbijaju i uklanjaju čestice čađi bez oštećenja keramičkih elemenata filtera. Ovaj metod je posebno efektivan jer dopire do teško dostupnih mesta unutar filtera.

Hemijsko pranje DPF filtera

Pored ultrazvučnog, postoji i metoda hemijskog čišćenja. Ovaj proces uključuje upotrebu specijalizovanih hemijskih rastvora koji se aplikuju direktno u DPF filter. Ovi rastvori su dizajnirani tako da razlože čestice čađi, što omogućava njihovo lakše uklanjanje. Nakon tretmana, filter se ispira i suši, čime se vraća njegova propusnost i efikasnost.

DPF Filter-Čišcenje i Održavanje-Sve što treba znati!

Uklanjanje DPF filtera – zamena!

U situacijama kada ni ultrazvučno ni hemijsko čišćenje nisu uspešni, ili kada je filter pretrpeo oštećenja koja se ne mogu popraviti, neophodno je pristupiti zamjeni DPF filtera.

Proces Zamene

 1. Dijagnostika: Pre same zamene, važno je da se putem dijagnostičkih alata potvrdi da je DPF filter zaista potrebno zameniti.
 2. Odabir Zamenskog Filtera: Pri izboru novog DPF filtera, ključno je odabrati model koji odgovara specifikacijama proizvođača vozila. Kvalitetni zamenski filteri osiguravaju da vozilo ostane u skladu sa ekološkim standardima i da pravilno funkcioniše, možete ih pronaći u prodavnicama auto delova MD AUTO
 3. Instalacija: Zamena DPF filtera treba da se obavi u specijalizovanom servisu. Tokom ovog procesa, stari filter se uklanja, a novi se montira na njegovo mesto, uz poštovanje svih tehničkih zahteva proizvođača.
 4. Finalna Provera: Nakon instalacije novog filtera, potrebno je izvršiti još jednu dijagnostičku proveru kako bi se osiguralo da je sistem ispravno instaliran i da vozilo pravilno funkcioniše.

Zamena DPF filtera je značajna investicija, ali je neophodna za očuvanje performansi vozila i usklađenost sa zakonskim propisima o emisiji izduvnih gasova. Pravilnim održavanjem i redovnim servisiranjem, moguće je minimizirati potrebu za ovakvim radikalnim intervencijama.

Zakonski aspekti i kontroverze vezani za DPF filter

Zakonska Regulativa vezana za DPF Filtere

Zakonska regulativa u vezi sa DPF filterima postala je strožija u poslednjih nekoliko godina, posebno u Evropskoj uniji, kao odgovor na povećanu zabrinutost za kvalitet vazduha i zdravlje ljudi. DPF filteri su postali obavezni za sve nove dizel automobile kako bi se osiguralo da ispunjavaju stroge emisione standarde, kao što su Euro 5 i Euro 6 norme. Ovi standardi zahtevaju od proizvođača vozila da ograniče količinu čestica čađi koje se ispuštaju u atmosferu, što je direktno dovelo do šire upotrebe DPF filtera.

Diskusija o Uklanjanju DPF Filtera

Uklanjanje DPF filtera iz vozila, iako popularno među nekim vlasnicima vozila zbog povećanja performansi ili smanjenja troškova održavanja, postaje sve više zakonski sankcionisano. U mnogim zemljama, posebno u EU, ova praksa je nelegalna i vozila sa uklonjenim DPF filterima ne mogu proći tehnički pregled. Osim toga, uklanjanje DPF filtera ima značajan negativan uticaj na životnu sredinu, jer povećava emisiju štetnih čestica u atmosferu.

Uticaj na Tehnički Pregled i Emisiju Gasova

Uticaj DPF filtera na tehnički pregled vozila je značajan. Ovi pregledi sada detaljno proveravaju prisustvo i funkcionalnost DPF filtera. Provjerava se da li vozila ispunjavaju emisione standarde. Neispravni ili nedostajući DPF filteri mogu dovesti do odbijanja na tehničkom pregledu. Vozila bez ispravnog DPF filtera zagađuju vazduh više. To direktno utiče na kvalitet vazduha i javno zdravlje. Stoga je održavanje DPF filtera ključno ne samo za vozilo, već i za okolinu. Vozila sa pravilno funkcionišućim DPF filterom doprinose čistijem okruženju i zdravijem životu.

Primena u Praksi

U praksi, ovo znači da vlasnici automobila starijih dizelaša treba da budu svesni zakonskih obaveza i potencijalnih kazni povezanih sa DPF filterima. Pravilno održavanje i redovno servisiranje DPF filtera postaju ne samo pitanje zakonske obaveze, već i odgovornosti prema okolini. Zanemarivanje ovih obaveza može rezultirati ne samo finansijskim troškovima, već i zakonskim sankcijama. Vlasnici vozila trebaju biti obavešteni o važnosti DPF filtera i njegovom uticaju na okolinu, kao i o mogućim posledicama njegovog uklanjanja ili nepravilnog održavanja.

Čišcenje i Održavanje-Sve što treba znati!

Saveti za Vlasnike Dizelaša

Kako Prepoznati Probleme sa DPF Filterom

Vlasnici dizel vozila trebaju biti upoznati sa simptomima koji ukazuju na probleme sa DPF filterom. Najčešći znakovi uključuju:

 1. Upaljena Check Engine Lampica za DPF na Kontrolnoj Tabli: Ovo je obično prvi indikator da postoji problem sa DPF filterom.
 2. Smanjene Performanse Vozila: Osetno smanjenje snage motora može biti znak da je DPF filter zagušen.
 3. Povećana Potrošnja Goriva: Zagušeni DPF filter može uzrokovati neefikasnost u sagorevanju, što vodi povećanju potrošnje goriva.
 4. Pojava Crnog Dima iz Izduvnog Sistema: Ovo može ukazivati na to da čestice čađi nisu adekvatno filtrirane.

DPF Filter – Preporuke za Dugotrajan Rad 

Da bi DPF filter efikasno radio i imao dug vek trajanja, važno je slediti ove preporuke:

 1. Redovno Vožnje na Duže Staze: Ovo omogućava pasivnu regeneraciju filtera, sagorevanje čestica čađi koje se akumuliraju kada se automobil vozi kratkim relacijama.
 2. Korišćenje Kvalitetnog Goriva i Ulja: Kvalitetno gorivo i motorno ulje smanjuju formiranje čađi i olakšavaju rad motora i DPF filtera.
 3. Izbegavanje Čestih Kratkih Vožnji: Kratke vožnje onemogućavaju proces regeneracije, što može dovesti do brzog zagušenja filtera.
 4. Obratite pažnju na količinu ADblue aditiva ili Eolys: Njihov nedostatak može pruzrokovati velike probleme.

Značaj Pravilnog Održavanja i Servisiranja

Redovno održavanje i servisiranje su ključni za ispravan rad DPF filtera. To uključuje:

 1. Pravovremeno Servisiranje: Redovni servisi osiguravaju da su sve komponente motora u dobrom stanju, što doprinosi efikasnijem radu DPF filtera.
 2. Provera i Zamena Filtera po Potrebi: Prilikom svakog servisa treba proveriti stanje DPF filtera i po potrebi ga očistiti ili zameniti.
 3. Korišćenje Specijalizovanih Servisa za Probleme sa DPF: U slučaju problema sa DPF filterom, preporučuje se odlazak u specijalizovane servise koji imaju odgovarajuću opremu i stručnost za dijagnostiku i rešavanje problema.

Primena u Praksi

Upravljanje dizel vozilom zahteva pažljivo praćenje njegovog stanja. Ključno je obratiti pažnju na signale poput upaljene lampice DPF-a. Svaki neobičan signal zahteva brzu reakciju vozača. Redovno održavanje vozila, prema uputstvima proizvođača, je esencijalno. Pravovremeni servisi pomažu u sprečavanju skupih kvarova. Ovakav pristup održavanju osigurava efikasnost i dugovečnost DPF filtera. Vozači treba da budu proaktivni u očuvanju svog vozila. Dugotrajan rad DPF filtera zavisi od redovnog servisiranja. Ovo pravilo je posebno važno za vlasnike dizel automobila. Preventivno održavanje je ključno za izbegavanje ozbiljnih problema. Vozilo treba redovno pregledati i servisirati. Izvršavanje preporuka proizvođača osigurava zdravlje vozila. Pravilnim održavanjem smanjuju se troškovi i produžava vek vozila.

Čišcenje i Održavanje-Sve što treba znati!

DPF Filter – Tehnički Detalji i Dijagnostika

Provera Stanja i Funkcionalnosti DPF Filtera

Precizna provera stanja i funkcionalnosti DPF filtera je ključna za očuvanje optimalnog rada dizel motora. Ovaj proces uključuje više tehničkih koraka, koji omogućavaju detaljnu analizu i identifikaciju bilo kakvih potencijalnih problema:

 1. Vizuelna Provera: Prvi korak u dijagnostici DPF filtera je vizuelna inspekcija, koja može otkriti očigledne znakove oštećenja ili nepravilnosti.
 2. Dijagnostika Senzora: Senzori pritiska i temperature, koji su ključni za rad DPF sistema, pregledaju se kako bi se osiguralo da pravilno funkcionišu.
 3. Očitavanje Dijagnostičkih Kodova: Pomoću specijalizovanih dijagnostičkih alata, očitavaju se kodovi grešaka koji mogu ukazivati na probleme unutar sistema DPF filtera.
 4. Provera Protoka Izduvnih Gasova: Ova provera omogućava utvrđivanje da li postoji fizičko zagušenje unutar filtera.

Dijagnostičke Metode i Interpretacija Rezultata

Moderne dijagnostičke metode uključuju napredne tehnike i opremu koja omogućava precizno utvrđivanje stanja DPF filtera:

 1. Korišćenje OBD (On-Board Diagnostics) Alata: Ovi alati omogućavaju čitanje i interpretaciju podataka iz motornog računara vozila, uključujući informacije o radu i stanju DPF filtera.
 2. Analiza Parametara Rada Motora: Pomoću dijagnostičkih alata, moguće je analizirati ključne parametre rada motora koji su povezani sa funkcionalnošću DPF filtera, kao što su temperatura izduvnih gasova i pritisak u sistemu.

DPF Filter – Često Postavljana Pitanja i Odgovori

Vlasnici dizel vozila često imaju pitanja vezana za DPF filtere. Evo nekih od najčešćih:

 1. Kako Znam da li je Moj DPF Filter Zagušen?
  • Odgovor: Znaci uključuju upaljenu lampicu za DPF na kontrolnoj tabli, smanjene performanse vozila, i povećanu potrošnju goriva.
 2. Da li je Moguće Očistiti DPF Filter ili ga Moram Zameniti?
  • Odgovor: U većini slučajeva, DPF filter se može očistiti, ali ako je oštećen ili izuzetno zagušen, možda će biti potrebna zamena.
 3. Koliko Često Treba Servisirati DPF Filter?
  • Odgovor: Preporučuje se da se DPF filter servisira u skladu sa preporukama proizvođača vozila, što obično podrazumeva redovan servis na svakih 20.000 do 30.000 kilometara.

Primenom ovih dijagnostičkih metoda i redovnim praćenjem stanja DPF filtera, moguće je efikasno upravljati radom ovog ključnog komponenta i uticati na rad motora dizela, osiguravajući njegovu dugotrajanost i minimalni uticaj na životnu sredinu.

Zaključak vezan za DPF filter

DPF filter igra ključnu ulogu u modernim dizel vozilima. Njegova glavna funkcija je smanjenje emisije štetnih čestica čađi. Ovo je izuzetno važno za zaštitu kvaliteta vazduha i očuvanje okoline. Vlasnici dizel vozila moraju shvatiti važnost ovog filtera. Njegovo redovno održavanje ne samo da produžava njegov vek, već i osigurava ispunjavanje ekoloških standarda. DPF filter predstavlja više od puke tehničke komponente vozila. On je simbol ekološke svesti i borbe za čistiji i zdraviji svet. Svaki vlasnik dizel vozila ima priliku da doprinese očuvanju životne sredine. Adekvatnim održavanjem DPF filtera, svaki pojedinac može napraviti mali, ali značajan korak ka boljoj budućnosti za našu planetu.