EGR Ventil – čemu služi, najčešći kvarovi i kako se čisti?

EGR Ventil – čemu služi, najčešći kvarovi i kako se čisti?

Emisija štetnih gasova poreklom iz drumskog saobraćaja ima ogroman uticaj na klimatske promene izazvane efektom staklene bašte, čime se ozbiljno ugrožava zdravlje ljudi i razvoj čitavog društva. 

Iz tog razloga, velike automobilske kompanije kontinuirano rade na usavršavanju svojih modela, kako bi vozila bila ekološki prihvatljiva. 

U motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, recirkulacija izduvnih gasova je tehnika smanjenja emisije gasova koja se koristi u benzin i dizel motorima. 

Upravo je EGR ventil (eng. Exhaust Gas Recirculation Valve) elektromehanički deo koji omogućava ili sprečava ponovni ulazak izduvnih gasova u komoru za sagorevanje, a sve u cilju smanjenja zagađenja i zadovoljavanja ekoloških standarda.

U nastavku teksta saznajte koja je uloga EGR ventila i kako on funkcioniše, koji su simptomi lošeg EGR ventila i kako proveriti njegovu ispravnost, kao i kako izgleda čišćenje EGR ventila.

Koja je uloga EGR ventila?

Ovaj ventil pušta deo izduvnih gasova da se vrate nazad u cilindre, jer je uloga EGR ventila da smanji stvaranje azotnih oksida koji su veoma štetni po zdravlje ljudi. 

Prvi EGR ventili pojavili su se 1970. godine i nisu bili sofisticirani kao danas. Neki su bili jednostavni poput mlaznog otvora između izduvnog i usisnog kanala, koji su ispuštali izduvne gasove u usisni kanal kada god je motor radio. 

Ovakav sistem dovodio je do problema pri startovanju motora, smanjenja performansi automobila i uvećane potrošnje goriva. 

Do 1973. godine kompanije su razvile EGR sistem koji se otvara i zatvara samo pod određenim uslovima, a postajali su sve sofisticiraniji kako su proizvođači automobila sticali iskustvo. 

Upravo je Volksvagenom sistem “Recirkulacija izduvnih gasova pod kontrolom rashladne tečnosti” doneo evoluciju – senzor temperature rashladne tečnosti blokirao je vakuum na EGR ventilu, dok motor ne bi postigao normalnu temperaturu.

Ovaj sistem je sprečio probleme u vožnji zbog nepotrebne indukcije izduvnih gasova, a kasnije je EGR ventil regulisan kako bi EGR protok bio prilagođen uslovima opterećenja motora. 

Danas, nedavne inovacije dovele su do razvoja motora kojima nije potreban EGR ventil. Motor Chrisler Pentastar od 3.6 je jedan od primera koji ne zahteva ovaj ventil, premda na našim prostorima ovakvi motori neće u skorašnje vreme ući u masovnu upotrebu.  

Kako radi EGR ventil?

Gotovo 80% procenata vazduha koji udišemo je azot. Međutim, kada je izložen izuzetno visokim temperaturama u komori za sagorevanje, inertni gas postaje reaktivan, stvarajući štetne okside azota koji se izduvnim sistemom prenose u atmosferu. 

Ali šta su zapravo azotni oksidi? To su emisije proizvedene kao nusproizvod iz procesa sagorevanja, i glavna su komponenta smoga koji loše utiče na zdravlje, ekosistem i poljoprivrednu kulturu. 

Stoga je uključivanje EGR sistema u dizajn automobila veoma značajno u pogledu smanjenja štetnih gasova, kao i pozitivnog uticaja na kolektivno zdravlje celokupnog društva. 

Kako bi se štetnost svela na minimum, EGR ventil omogućava određenoj količini izduvnih gasova da zajedno sa svežim vazduhom ponovo uđu u usisni sistem, i na taj način EGR ventil spušta temperaturu sagorevanja. 

Dakle, EGR ventil ne vraća gasove nazad u cilindar kako bi se ponovo vršilo njihovo sagorevanje, već se gasovi vraćaju kako bi se temperatura sagorevanja spustila, pa je samim tim i smanjena količina azotnih oksida. 

Osim toga, produžava se trajanje motora jer se smanjuje njegova izloženost visokim temperaturama. Iz ovog razloga EGR ne radi u leru, ili kada je mala brzina i nulto oprerećenje, zato što bi to prouzrokovalo nestabilno sagorevanje što je i bio slučaj kod prvih EGR ventila. 

EGR ventil ima dve primarne postavke: otvorenu i zatvorenu. Ventil je zatvoren kada se motor pokreće. Tokom praznog hoda i pri malim brzinama potrebna je mala snaga motora, a samim tim i mala količina kiseonika tako da se ventil postepeno otvara.

U praznom hodu može biti otvoren i do 90%, međutim kada je potrebno više obrtnog momenta i snage, ventil se zatvara kako bi se osiguralo da što više kiseonika uđe u cilindar. 

EGR ventil simptomi kvara i razlozi zbog kojih dolazi do njega

Kao što smo govorili u tekstu iznad, EGR ventil služi za recirkulaciju izduvnih gasova, odnosno kontrolu emisije azot-oksida ili azota u motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. 

Time se smanjuje količina štetnih gasova koje vozilo proizvodi, međutim zbog stalne i direktne izloženosti česticama izduvnih gasova vremenom se stvaraju naslage čađi

U zavisnosti od količine tih naslaga, one mogu da prouzrokuju da ventil ostane zaglavljen u otvorenom ili zatvorenom položaju, pa više ne može da reguliše protok izduvnih gasova niti da se otvara prema cikličnoj potrebi.

Simptomi kvara i lošeg EGR ventila mogu se grubo podeliti na dve grupe – kada ventil ostane zaglavljen u otvorenom položaju ili zatvorenom položaju. 

Kada se javi situacija da je ventil otvoren, simptomi kvara EGR ventila se mogu manifestovati u vidu:

  • Grubog praznog hoda
  • Treperenja spot lampica
  • Paljenja “check engine” lampice 
  • Povećanja potrošnje goriva
  • Gubitka snage motora
  • Oštrijeg mirisa goriva kada motor radi

Kada se javi situacija da je ventil zatvoren, tada dolazi do trajne blokade protoka izduvnih gasova, pa se u skladu sa tim EGR ventil simptomi kvara mogu manifestovati u vidu:

  • Lupanja koje dopire iz motora pri manjim obrtajima
  • Sekundarnog paljenja nakon regularnog, prvog startovanja motora
  • Paljenja “check engine” lampice 
  • Visokih temperatura u komori za sagorevanje, što će dovesti do lošijih rezultata na eko testu

Potrebno je naglasiti da navedeni manifestovani simptomi lošeg EGR ventila nisu specifični samo za njega, već mogu biti prisutni i kod drugih kvarova. Jako slične simptome imaju i kvarovi na svećicama, kablovima svećica, filteru za gorivo, regulatoru pumpe za gorivo i različitim senzorima motora. 

Čišćenje EGR ventila – Saznajte kako se čisti EGR ventil

Kada je u pitanju EGR ventil cena čišćenja ne zahteva značajan izdatak, premda to možete uraditi i sami.

Za razliku od samog načina funkcionisanja, čišćenje EGR ventila je jednostavnije, pa vam zato neće biti potreban mehaničar. 

Ipak, skidanje ili zamena EGR ventila spada u popravke srednje težine, pa ako nikada ranije niste ništa menjali na kolima, nije preporučljivo početi baš od EGR ventila. 

Veliki broj ljudi ga odmah zameni i kada je potrebno samo da se očisti, stoga ćemo navesti korake koje je potrebno ispuniti kako biste čišćenje EGR ventila obavili sami, i ujedno uštedeli novac.

Kako izgleda čišćenje EGR ventila?

Potrebno je naglasiti da pre nego što započnete čišćenje EGR ventila, obavezno postavite automobil na ravnu površinu i isključite motor. Da biste bili u potpunosti bezbedni, skinite negativnu klemu sa akumulatora

Locirajte EGR ventil

Kao što smo već napomenuli, EGR ventil je jedan od vitalnih elemenata svakog automobila, pa se ovaj uređaj za kontrolu emisije izduvnih gasova nalazi između izduvnog kolektora i usisnog kolektora. 

Ipak, postoje 3 vrste ventila za recirkulaciju izduvnih gasova, a vrsta EGR ventila zavisi od modela i godišta vašeg auta. 

Stariji automobili često imaju kontrolisanu jedinicu pod vakuumom, što liči na okrugli, polu-ravan metalni disk debljine oko 7 cm, na čijem vrhu se nalazi crevo za vakuum. 

Noviji automobili imaju uglavnom električni ventil za regulisanje vakuuma, sa malim senzorom na vrhu, dok savremena vozila imaju digitalne ventile sa elektronskim upravljanjem. 

Preporučljivo je da prvo pogledate u vaš priručnik vozila da biste pronašli odgovarajući tip EGR ventila, ili ukoliko nemate priručnik, pokušajte da pronađete informacije na internetu.

Jednostavnom pretragom na Google-u možete pronaći detaljna uputstva za vašu marku i model auta, kako biste saznali tačno gde se ventil nalazi i kako ga skinuti. 

Skinite EGR ventil 

Kada locirate ventil, prvo uklonite sve delove koji su vam na putu, što može biti pomalo problematično. Isključite električne konektore koji mogu biti pričvršćeni za EGR ventil, uklonite zavrtnje i zaptivač. 

Ukoliko je zaptivač oštećen, ili postoje znakovi habanja zamenite deo, jer je problem sa usisavanjem izvor svih vrsta poteškoća u radu motora, koje god gorivo da koristi.  

Očistite EGR ventil

Kada konačno imate EGR ventil u vašim rukama, vreme je da ga prodobno očistite. Prvo navucite rukavice otporne na hemikalije i stavite zaštitne naočare, jer bi se naslage ugljenika mogle podići u vazduh tokom čišćenja. 

Zatim poprskajte sredstvo za čišćenje EGR ventila na naslage ugljenika, i uklonite čađ pomoću četke za čišćenje cevi i tupog strugača. Ponavljajte čitav proces dok ne uklonite svu prljavštinu, a zatim obrišite površinu čistim komadom tkanine. 

Ukoliko se ventil teško čisti, umočite ga u rastvor za čišćenje i ostavite ga da odstoji nekoliko minuta. Vodite računa da pre toga uklonite plastične i električne delove ventila, kako ih ne biste oštetili. 

Naposletku, vratite deo suprotnim redosledom od onog kojim ste skidali EGR ventil sa mesta, a zatim proverite da li je sve ispravno. Najbolje ćete proveriti ispravnost vašeg EGR ventila tako što ćete voziti auto i osluškivati rad motora.

Imajte u vidu da je u nekim zemljama zakonom zabranjeno uklanjanje bilo kakve originalne opreme za emisiju štetnih gasova, zato povedite računa da li se sličan zakon primenjuje i u zemlji u kojoj se vi nalazite.  

Međutim, kod nas je česta praksa da vozači automobila samoinicijativno skinu EGR ventil, jer tvrde da im auto bolje radi nakon toga. U Srbiji skidanje EGR ventila zakonom nije zabranjeno, kao u pojedinim zemljama, ali je zabranjeno da auto prođe tehnički pregled bez njega. 

Šta raditi ukoliko čišćenje EGR ventila nije rešilo problem?

Ukoliko nakon čitave procedure čišćenja EGR ventila vaš auto i dalje ne radi dobro, odnosno i dalje pokazuje neke od simptoma neispravnog ventila, jedino rešenje je da kupite nov. 

Međutim, kada je u pitanju EGR ventil cena može da varira između 7.000 dinara i do preko 20.000 dinara, u zavisnosti od modela vašeg automobila. 

Imajte na umu da ponekad ni kupovina novog EGR ventila ne reši problem. To je zato što se čađ ne nakuplja samo na ventilu, već i u cevima kojima se kreću izduvni gasovi, a koje nije lako očistiti. 

Međutim, ne zadaje jedino EGR ventil vozačima muke kada se začepi ili pokvari. Još jedan mehanički deo koji može da predstavlja noćnu moru svakog vozača je i DPF filter.

Šta je DPF filter?

Pored EGR ventila, koji je prvi u lancu sistema smanjenja negativnog uticaja emisija štetnih gasova, DPF filter (eng. Diesel Particle Filter) je još jedan uređaj u izduvnom sistemu auta, čiji je zadatak da ukloni sitne čestice koji nastaju prilikom sagorevanja goriva u motoru. 

Uglavnom se ugrađuje na novije dizel motore, premda i benzinci imaju svoje filtere za prečišćavanje čestica. 

EGR ventil i DPF filter su deo norme koje mora da ispuni svaki Euro 5 motor, a pohvalno je što sa svakim inovativnim korakom u auto industriji smanjujemo zagađenje vazduha, pa u skladu sa time noviji filteri zaustavljaju i do 95% čestica koje bi inače završili u atmosferi. 

Gde se raspitati oko auto delova i dodatne opreme?

Da li imate problem ili pitanje u vezi sa vašim vozilom? MD Auto prodavnica je mesto na kojem možete pronaći veliki broj delova, usluga i dodatne opreme za vaš automobil, a nalazimo se na dve lokacije u Beogradu, u Surčinu i na Zvezdari.

Ako ste sada zauzeti, kontaktirajte nas putem email-a ili Viber aplikacije na kojoj nam možete ostaviti poruku ili priložiti potrebne slike, a mi ćemo vam u najkraćem roku odgovoriti.