Plin – koliko je dobar i isplativ

Plin – koliko je dobar i isplativ

Pre otprilike 10 godina je bilo gotovo nezamislivo voziti automobil sa benzinskim motorom bez ugrađenog pogona na tng(tečni naftni gas). Sve to jer je ušteda u vožnji bila neverovatna, zbog cene plina koja je bila jako niska u odnosu na cenu drugih vrsta goriva. Tako je veliki broj ljudi odlučio da svoje automobile prevede na ovu vrstu goriva i na taj način je nastao veliki broj servisa koji su obavljali ovu uslugu.

Čak su i mnogi proizvođači imali fabričke modele koji su imali ugrađen pogon na plin. Ovo je bio možda i najbolja moguća opcija za nekoga ko je želeo automobil na plin, jer su inženjeri koji su projektovali ove automobile dodatno dorađivali motor i činili sve još sigurnijim. Čak je i Zastava 10 koja se proizvodila u Kragujevcu imala u svojoj ponudi model sa uređajem za plin.

Ipak, neki su imali mišljenje da ovo nije najbolji vid goriva u automobilu pa nisu želeli da to rade na svojim automobilima. Najviše su u tome prednjačili Japanski proizvođači Toyota, Honda i Mazda u čije automobile nije bilo moguće na jednostavan način ugraditi plin.

Iz svega prethodno konstatovanog, možemo videti koliko je plin bio popularan u velikom broju automobila na našim ulicama. Zato nije lošte istražiti koje su njegove prednosti i mane koje poseduje.

Jeftinija vožnja na plin

Cena plina na pumpama u trenutku pisanja ovog teksta je bila oko 78 dinara po litru, dok je benzin koštao oko 155 dinara po litru. Ova razlika u ceni deluje velika, ali nekada je bila i veća.

Odgovor na pitanje da li je jeftinija vožnja na plin je jako komplikovan i zavisi od velikog broja faktora kao što su da li tek ugrađujete plin, da li imate atest za plinsku bocu, koliko kilometara prelazite godišnje itd,… Na osnovu svih ovih faktora moguće je doneti odluku o tome da li je isplativo voziti na plin.

Ugradnja plina u automobil košta oko 500 eura, u zavisnosti od servisa kao i veličine plinske boce. Pored toga, potrebno je uraditi i atest plinske boce čija je cena 100 eura i koji zahteva reatest na svakih 5 godina. Takođe, potrebno je i vršiti servisiranje ovog uređaja na svakih 10 do 15 hiljada kilometara.

Tek kada znamo ceo trošak, možemo uzeti u razmatranje isplativost ugradnje plina. Ono što je sigurno da na dugoročnom planu, ukoliko prelazite veliku kilometražu, svakako se može ostvariti određena ušteda.

Razlike u potrošnji plina i benzina

Sigurno ste čuli od mnogih ljudi da im auto na plin troši više nego kada ga voze na benzin. Ova razlika nekada može ići i do 50% više u korist plina, a sve zavisi od vrste i kvaliteta ugradnje samog uređaja. Ukoliko imate kvalitetan uređaj ugrađen u samom automobilu, i uz to vam je motor u odličnom stanju, razlike u potrošnji mogu biti minimalne.

Praksa je pokazala da u proseku možete očekivati povećanje potrošnje plina u odnosu na benzin za otprilike 25%. Tako automobil koji troši 8 litara benzina će trošiti 10 ili 11 litara plina.

Zato se trudite da vam motor bude u najboljem mogućem stanju i redovno održavajte plinski uređaj, i na taj način možete ostvariti velike uštede.

Problemi sa automobilima na plin

Jedan od najvećih problema je visoka cena plina koja će rasti u narednom periodu zbog sve većih akciza na gorivo koje država uspostavlja. Pored toga, veliki troškovi ugradnje i raznih atesta i servisa dodatno opterećuju one koji voze automobil na plin.

Prilikom rada motora na plin, dizne nemaju nikakvu funkciju i u komori se stvara garež kao posledica sagorevanja. Ovaj problem se može delimično otkloniti čišćenjem dizni i njihovim podmazivanjem. Pored dizni stradaju i sicevi ventila zbog preopterećenosti visokim temperaturama gorenja gasa.

Jedan od najvećih problema se dešava kada vlanici automobila pokušaju da uštede na ugradnji plina, i ovaj proces ne obave onako kako treba. Tada se javljaju još veći problemi vezani za smanjenu snagu motoru i ostale kvarove koji mogu biti jako nezgodni prilikom vožnje i znatno smanjuju životni vek automobilima. Nije redak slučaj i da se usled loše ugradnje plina često pale određene lampice na instrument tabli i tako ometaju vožnju iako je sve u redu sa motorom.

Zaključak

Uvek će ostati aktuelno pitanje da li je vožnja automobila na plin isplativa i bezbedna za motor. Sigurno je da će se mali servis i veliki servis kao i zamena ulja obavljati u normalnim intervalima, bez obzira koji tip goriva koristite. Važno je preračunati sve troškove koji postoje prilikom ugradnje plina i proceniti da li postoji potreba za ovim poduhvatom.