Šta su ESP i ASR i zašto su važni za Vaš automobil

Šta su ESP i ASR i zašto su važni za Vaš automobil

Mnogi će reći kako su današnji automobili izgubili mehaničke čari, već su samo ogromni kompjuteri na točkovima. Iako je to tačno, elektronika nam je donela i neke fantastične stvari, kao što je ESP, a vi ćete saznati šta je ESP zapravo i zašto je važan.

Da bi jedan automobil bio smatran „dobrim” postoje razni kriterijumi koje mora da ispuni, kvalitet, cena, potrošnja, brzina… Međutim, često se iza brojeva zaboravlja važna stvar – bezbednost.

Automobili su znatno napredovali u smislu strukturalnog dizajna. Kada to kažemo, ne mislimo samo u poređenju današnjih vozila sa automobilima početkom 20. veka. Velike promene ostvarene su i u prethodnih 20 godina, a jedna od najvećih je implementacija ESP.

Šta je ESP?

Prosto rečeno ESP je sistem koji je zadužen za održavanje stabilnosti vozila.

ESP je skraćeno od Electronic Stability Programme, kako je nazvao Audi.

Kao što je slučaj sa silnim skraćenicama kod dizel motora, ostali proizvođači su odlučili da njihov sistem mora imati svoje ime. Pa je tako kod Forda poznat kao Advancetrac; General Motors ga je krstio StabiliTrak; dok se Porsche odlučio da čak i ime brenda stoji u nazivu – Porsche Uprava za stabilnost.

Nazovimo ga kako god, njegova uloga je ista u svim vozilima. Elektronska kontrola stabilnosti vas čuva od udesa umanjujući rizik od proklizavanja i gubljenja kontrole zbog zanošenja automobila.

Kako to radi?

Za ispravno funkcionisanje sistema je zadužena gomila senzora. Kada dođe do gubitka kontrole nad vozilom na scenu stupa ESP koji pomoću kompjutera u milisekundi izračunava optimalnu putanju vozila i aktivira kočnice na pojedinačnom točku kako bi vratio vozilo na izračunatu putanju.

ESP se aktivira kada izgubite kontrolu nad automobilom, a to se najčešće dešava u sledećim situacijama:

  1. Podupravljanje – kod ulaska u krivinu sa neprilagođenom brzinom zadnji deo automobila se zanosi, kompjuter to prepoznaje i aktivira kočnicu zadnjeg levog točka, čime se vozilo vraća na željenju putanju.
  2. Preupravlljanje – naglo skretanje izaziva okretanje zadnjih točkova u stranu, kompjuterski se aktivira kočnica prednjeg levog točka, što daje vozaču više vremena da reaguje i promeni pravac

ESP radi na bilo kojoj površini, na suvtim putevima ili čak zamrznutim jezerima. Reaguje i ispravlja proklizavanje mnogo brže i efikasnije nego što bi to pošlo za rukom vozaču, često pre nego što on uopšte može da registruje neposredni gubitak kontrole.

Kako je ESP dobijao na popularnosti, postojala je zabrinutost da bi ESC vozačima „izazvao” lažni osećaj sigurnosti i izazvao neodgovornu vožnju koja nije u skladu sa njihovim vozačkim sposobnostima.

Iz tog razloga, ESP sistemi obično upozoravaju vozača kada su aktivirani, tako da je vozač svestan da je u situaciji koja potencijalno prevazilazi njegovo sposobosti.

U većini automobila sa ovim sistemo aktivira se lampica na komandoj tabli i / ili signal upozorenja.

Svi proizvođači naglašavaju kako ESP nije magično rešenje koje omogućava vozaču da vozi brže nego što je predviđeno. Sistem funkcioniše u okviru ograničenja, ne dovodi do bržih krugova na stazi i neće funkcionisati podjednako na svim površinama.

Šta je ASR

ESP je krovni sistem koji u svojim podsistemima obično sadrži ABS i ASR.

Regulacija protiv klizanja motora ili ASR (Antriebsschlupfregelung) je sekundarna sigurnosna funkcija koja funkcioniše u sklopu sa ABS-om, na automobilima, kamionima i sportskim vozilima.

Takođe je poznata i pod nazivom sistem kontrole proklizavanja, ili TCS (traction control system), ASR pomaže točkovima prilikom gubitka vučne sile pomoću elektro-hidrauličnog sistema koji kontroliše motor i kočnice u nepovoljnim uslovima na putu ili u slučaju prekomerne brzine.

ASR je ugrađen u većini automobila i motocikala od oko 1992. godine. Za njegovo poreklo zaslužan je Porsche, koji je početkom 1930-ih godina razvio ograničeni diferencijal klizanja (LSD) koji omogućava da se jedan točak okreće brže od ostalih kako bi se poboljšalo prijanjanje.

ASR je usko povezan sa ABS-om, koji je potekao iz opreme za sletanje aviona radi skraćivanja distance tokom sletanja.

ESP i ASR su standard kod modernih kočionih sistema. Povećavaju bezbednost, ali ne zaboravite da ni danas nijedan sistem ne može da zameni vozača.