Najčešći kvarovi Bosch pumpe

Najčešći kvarovi Bosch pumpe

Bosch pumpa je jedan od delova koji predstavljaju jako bitan deo automobila i smatra se srcem svakog dizel motora. Zbog ukupne važnosti koju ima kod svakog motora, njen kvar može stvoriti veliki problem i potpuni prestanak rada motora. Sigurni smo da ste mnogo puta čuli koliko je ova pumpa važna, kao i koliko je njena popravka, a posebno zamena veliki trošak za svakoga.

Bosch puma princip rada

Bosch pumpe su zapravo dizel pumpe visokog pritiska goriva koje čine srce svakog dizel motora. Osnovni zadatak ove pumpe je dozirano ubrizgavanje goriva u cilindre, čime se pokreće dizel motor.

Tradicionalno, ova pumpa za ubrizgavanje se upravlja indirektno sa radilice do zupčanika, lanaca ili zupčastig kaiša koji takođe daju pogon bregastoj osovini. Rotacija se vrši pri brzini polovine radilice u konvencionalnom četvorotaktnom motoru. Celokupan raspored ubrizgavanja je takav da se gorivo ubrizgava u blizini gornjeg centra kompresijskog udara u cilindru. Koliko su veliki ovi pritisci, govori podatak da u nekim motorima ovaj pritisak ide i do 220 bara.

Koji su to najčešći kvarovi na ovoj pumpi?

Kao što smo već pomenuli, kvarovi na ovoj pumpi mogu biti jako veliki i zahtevati veliku količinu novca kako bi se na najbolji mogući način uklonili. Zato je potrebno da se otkrivanje problema kao i popravka istog prepusti profesionalcima. Mi vam donosimo najčešće kvarove koji se mogu dogoditi na velikom broj Bosch dizel pumpi visokog pritiska.

#1 Loše dihtovanje pumpe

Problemi sa lošim dihtovanjem pumpe se uglavnom javljaju u zimskom periodu pri niskim temperaturama. Glavni simptom ovog kvara je nemogućnost pokretanja automobila u jutarnjim časovima pri niskim temperaturama. Nakon nekoliko časova dogodi se da automobil upali i tako radi tokom celog dana. Ovakva popravka može koštati i do 50 eura, prema mnogim portalima, i ne zahteva veliku količinu rada.

Jako je bitno pregledati povratna creva dizni i izmeriti da li ona dihtuju. Majstori uglavnom skinu crevo sa dovoda goriva i na njemu naprave vakum od 1 bara uz pomoć vakum pumpe. Nakon određenog vremena, proverava se da li postoji napravljen vakum i vrši se ponovo dihtovanje pumpe. Problem sa dihtovanjem se uglavnom javlja na šrafu za blokiranje pumpe jer se gumica za dihtovanje istroši i pojede.

#2 Mehanički kvarovi Bosch pumpe

Otkrivanje kvarova mehanike ove dizel pumpe visokog pritiska su uglavnom jednostavni i manifestuju se prilikom paljenja automobila. Ono što je karakteristično je da automobil ne prima gas i ispušta beli dim iz auspuha.

Rešenje za ovaj problem je reparacija pumpe i promena svih pokvarenih delova. Dizel pumpa se pre svega dobro očisti, zamene pokvareni delovi i na kraju izvrši niz podešavanja vezanih za pritisak u pumpi kako bi se obezbedilo adekvatan rad same pumpe. Cena popravke mehaničkih kvarova Bosch pumpe može iznosti od 250 do 500 eura, a sve u zavisnosti od veličine kvara kao i cena u određenim servisima.

#3 Kvarovi elektronike na Bosch pumpi

Kako sama pumpa ima dosta složen sistem elektronike koja je pokreće, kvar elektronike je česta pojava. Najčešći je problem sa ventilom za podešavanje količine goriva. U ovom slučaju, sama pumpa ne daje gorivo i nije moguće pokrenuti automobil. Uglavnom je potrebna zamena mosfet tranzistora i kvar će biti otklonjen.

Još jedan od čestih kvarova je i greška u CAN komunikaciji kada se pumpa ne odaziva na komande. Ovde se najverovatnije radi o kvaru stabilizatora napona od 5V koji se jako jednostavno menja.

Svaki od ovih kvarova predstavlja veliki problem za rad samog automobila, jer je Bosch pumpa srce dizel motora. Sama popravka je ozbiljan proces koji zahteva veliku stručnost, specijalizovane alate kao i poseban prostor za rad. Samim tim i cena popravke nije ni malo niska. Ukoliko vam je potrebna nova Bosch pumpa, možete nas kontaktirati i proveriti da li u MD auto imamo baš model pumpe koji vam je potreban.