ABRO START SPREJ

Šifra artikla: A1322

ABRO START SPREJ
490,00 RSD

* Cena važi samo za gotovinsko plaćanje i online poručivanje

Informacije o ABRO START SPREJ
Karakteristike
Namena START SPREJ
Stanje u prodavnicama Pozvati radi provere
Brend ABRO
Vrsta proizvoda Aditivi i sprejevi
Naziv i vrsta robe: Aditivi i sprejevi, Auto kozmetika

Opis proizvoda

-Osigurava brzi i laksi start motora na tempereturama do-54C-Smanjuje trosenje snage akumulatora-Sadrzi sredstvo za podmazivanje cilindara i ventila-Pogodan za dvotaktne i cetvorotaktne motore-Koristi se na benzinskim i dizel motorima-Ne koristi se na dizel motorima sa automatskim ubrizgavanjem gorivaH222 Veoma zapaljiv aerosolH280 Sadrži gas pod pritiskom, može da eksplodira ako se izlaže toplotiH304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih putevaH315 Izaziva iritaciju kožeH336 Može da izazove pospanost i nesvesticuH410 Veoma toksicno po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicamaP101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvodaP102 Cuvati van domašaja dece P273 Izbegavati ispuštanje/ oslobadanje u životnu sredinuP281 Koristiti potrebnu licnu zaštitnu opremuP301+P330+P331 AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati povracanjeP303+P361+P353 AKO DOSPE NA KOŽU ( ili kosu): Hitno ukloniti/ skinuti svu kontaminiranu odecu. Isprati kožu vodom/ istuširati seSadrži n-heptanSAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBUBoca je pod pritiskom. Držati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vrucih površina.-Zabranjeno pušenje. Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Kontejner pod pritiskom: Ne probadati/probijati niti paliti, cak ni kad su iskorišceni. Zaštiti od sunceve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su vece od 500C/1220FAmbalažu i ostatke proizvoda odlagati u skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast.

Naše preporuke

1727-3-325x325

ABRO START SPREJ

490,00 RSD