Volan automobila – kako funkcioniše sistem upravljanja i šta je servo volan

Volan automobila – kako funkcioniše sistem upravljanja i šta je servo volan

Volan je deo upravljačkog sistema motornih vozila i koristi se za upravljanje gotovo svih drumskih vozila – automobila, kamiona, traktora itd. Njime manipuliše vozač, a ostatak upravljačkog sistema reaguje u zavisnosti od instrukcija vozača preko volana.

Postoji mehanički volan koji je u direktnoj mehaničkoj vezi sa upravljačkim točkovima i servo volan koji koristi hidrauličnu silu, koja olakšava upravljanje. Vozač preko volana, zupčaste letve, spone i krajeva spona spojenih na upravljačke točkove, vrši upravljanje vozilom. 

U nastavku vam predstavljamo sve pojedinosti o volanima i upravljačkom sistemu automobila, a možete saznati sve i o servo volanu i eventualnim kvarovima ovog izuzetno značajnog dela automobila. 

Najbolje, ali i najpovoljnije rezervne delove za vaš automobil možete pronaći u MD Auto prodavnici rezervnih delova, koja u svom asortimanu poseduje samo originalne delove vrhunskog kvaliteta idealne za vaš automobil. 

Kako funkcioniše volan u automobilu?

Jedan od najvažnijih sistema u sklopu jednog automobila jeste sistem upravljanja. Kada govorimo o upravljanju, ključni faktor za uspešno obavljanje ove aktivnosti u automobilu jeste volan. 

Koncept upravljanja automobila nije preterano komplikovan da se razume. U kabini svakog vozila nalazi se volan koji je potrebno okretati na jednu ili drugu stranu, u zavisnosti od toga na koju se stranu vozilo usmerava.  

Volan je povezan sa sistemom zupčanika koji rotacione pokrete pretvaraju u linearne, koji dalje pokret prenose ka točkovima, koji se zatim okreću u zadatom pravcu. Glavni sistem koji je zadužen za sprovođenje ove operacije jeste letva volana, koja u sebi i sadrži pomenuti set zupčanika

Sistem upravljanja – delovi i način rada

Volan je letvom povezan sa omanjim zupčanikom, koji zapravo čini drugi kraj iste letve. Taj zupčanik pomera horizontalno postavljenu zupčastu šipku, odnosno letvu, koja na sebi ima zupce koji odgovaraju zupcima sa pomenutog zupčanika. Dakle, u sistemu upravljanja vozila postoje dve letve – uspravna (ka volanu) i horizontalna (ka točkovima). 

Na taj način, vozač kada pomeri volan udesno, zarotira kružni zupčanik, koji radom svojih zubaca pomera horizontalnu letvu. Ona je dalje u sprezi sa prednjim točkovima, koji se pomoću spona pomeraju u zadatom pravcu.

Ovo nema nikakvog uticaja na slobodno rotiranje točkova, s obzirom na to da su oni zakačeni za automobil pomoću osovina i slobodno rotiraju oko istih zahvaljujući lagerima. Spone, koje su bitne za proces pomeranja točkova levo-desno, su u vezi sa celim tim sklopom koji “nosi” točak, pa je tako njegovo rotiranje potpuno efikasno u odnosu na okretanje volana i pomeranje sistema letve. 

Letva volana

Današnji automobili koji se najčešće mogu videti na ulicama imaju klasičnu letvu volana. Naravno, kada se priča o funkcionisanju letve, mora se reći da je veličina zupčanika i samih zubaca konfigurisana tako da vozaču bude što lakše da okreće volan. Dugo je takav sistem bio efikasan, međutim pronalaskom servo-sistema, efikasnost je značajno povećana. 

Zato je važno prilikom redovne inspekcije vozila, odnosno kada odvezete auto na mali servis, da tražite kontrolisanje i delova volana. Ukoliko je sve u redu, onda je važno da veliki servis bude prilika da detaljno prekontrolišete volan i sve delove volana.

Upravljački sistem automobila i volan

Servo volan – sve što bi trebalo da znate

Servo sistem je pomoćni sistem za upravljanje vozilom. Reč “sistem“ već sam po sebi nagoveštava da je u pitanju skup više delova koji rade zajedno i međusobno su povezani.

Najčešće su to servo pumpa i servo letva. To su svakako najvažniji delovi, a ako ćemo da idemo još detaljnije u srž, onda bismo mogli da kažemo da tu pripadaju i semerinzi, manžetna, i ležajevi. Svi moraju da rade zajedno da bi servo sistem mogao da funkcioniše.

Namena servo uređaja nije samo da olakša upravljanje, nego i da omogući bezbedno kretanje na visokim brzinama. U slučaju eksplozije pneumatika na prednjim točkovima daleko je lakše održati kretanje u pravcu kod sistema upravljanja sa servouređajem.

Da bi se vozilima lakše upravljalo, u sistem za upravljanje uključuju se specijalni servomehanizmi čiji je osnovni zadatak da se smanji potrebna sila na točku upravljača, a time poveća manevarska sposobnost vozila.

Naravno, da bi se osiguralo da servo sistem uredno radi neophodno je redovno pražnjenje vazduha iz servo sistema i zamena ulja.

Dakle, servo sistem je složeni zatvoreni sistem koji služi za stvaranje i usmeravanje pritiska. On služi i da bi se smanjila sila koja nastaje usled delovanja vozila na neku podlogu, i kako bi upravljanje vozilom bilo znatno olakšano.

Servo pumpa

Servo pumpa je ključni element servo sistema. Ona stvara pritisak, preko creva i cevi dovodi ulje pod pritiskom na potisni vod razvodnika servo letve. Pumpu pokreće sam motor automobila preko kaiša ili akumulator, ako je u pitanju električna ili elektronska pumpa.

Servo letva

Servo letva je deo servo sistema u kome se pritisak prenosi iz jedne strane u drugu u zavisnosti od toga u koju stranu okrenete volan.

Kada okrenete vaš volan vi, u stvari, okrećete razvodnik servo letve. Prethodno je pri paljenju vozila pokrenuta servo pumpa koja stvara pritisak i preko creva i cevi dovodi ulje pod pritiskom na potisni vod razvodnika servo letve. 

Kako okrećete volan, okreće se i razvodnik koji na sebi ima niz rupica i zaptivnih elemenata koji služe da usmere pritisak u levu ili desnu komoru.

Kvarovi volana na koje bi trebalo obratiti pažnju

Kvarovi volana nisu toliko česti, ali se svakako mogu desiti i vozačima prouzrokovati određene probleme. Čim se desi neki od njih, važno je odmah odregovati i obratiti se majstoru koji problem može da otkloni već na početku, odnosno ne dozvoliti da se kvar produbi i napravi znatno veće oštećenje, koje može biti izuzetno teško, ali i skupo za popravku. 

Ako vam se javi neki problem važno je da znate da imate opciju da kontaktirate našu prodavnicu rezervnih delova i tako rešite svoj problem sa volanom i bilo kojim drugim delom automobila. 

Ovo su neki od najčešćih problema koji se mogu javiti sa volanima.

Curenje ulja iz letve volana

Jedan od čestih kvarova koji se može javiti na volanima jeste curenje ulja iz letve volana. To curenje može biti posledica oštećenja semeringa, između kojih se pravi pritisak u letvi volana. 

Curenje se može javiti na osovini letve volana i na razvodniku. Posledica toga može biti naduvavanje manžetni koje se nalaze na levoj i desnoj strani letve i curenje ulja iz njih, kao i pojava ulja u kabini ukoliko ulje curi na razvodniku.

Lupanje prilikom vožnje preko neravnina

Lupanje u volanu nastaje kao posledica vožnje po lošim putevima, kao i korozije ukoliko se ona javila na osovini. Tom prilikom dolazi do oštećenja čaure koja se nalazi na levoj (suvozačevoj) strani letve volana ili do odvrtanja španera koji se nalazi na desnoj strani letve volana i koji služi za smanjivanje dozvoljenog zazora između razvodnika i same osovine letve.

Teško motanje volane

Kada je volan “težak” pri motanju, uglavnom se pretpostavlja da je stradala servo pumpa, jer ona stvara potreban pritisak. Ukoliko se utvrdi da je sa pumpom sve u redu, onda je servo letva u problemu. 

Kvar koji može prouzrokovati takvo ponašanje volana su teflonski prstenovi koji se nalaze na razvodniku letve volana, kao i na osovini. Ukoliko su oni oštećeni, ulje prolazi kroz njih i ne može se sačuvati potreban pritisak, ali ne curi napolje, jer postoje semerinzi koji to sprečavaju.

Vožnja automobila

“Krckanje” prilikom motanja

Posledica krckanja volana jeste u oštećenje valjkastog ležaja koji se nalazi u telu letve volana i pomoću kojeg se okreće razvodnik letve. Takođe, prilikom pojave ovog kvara prvo se trebaju proveriti kardani koji se kače na sam razvodnik letve i na volan.

Vibriranje volana tokom kočenja

Takođe, jedan od kvarova volana dešava se kada volan počne da se trese prilikom pritiska papučice kočnice. Verovatno, prva pomisao koja se javi jeste da ste naleteli na neravnine na putu, koje prenose vibracije na upravljač. To svakako može biti slučaj, ali vrlo je verovatno da se ne radi o tome.

Ako se pitate šta prouzrokuje vibriranje volana prilikom kočenja, postoji nekoliko mogućih odgovora, a neki su malo više verovatniji od drugih.

Ipak, onaj koji je najverovatniji jeste problem u kočionim diskovima. Ovi diskovi imaju tendenciju da se vremenom habaju, pa na određenim mestima može doći i do deformacija. Kada kočiona pločica nalegne na disk pri velikim brzinama, te nesavršenosti prouzrokuju buku na papučici kočnice, koje se onda u vidu vibracija šire na upravljač. 

Za sve ove probleme postoje jednostavna rešenja, te nemojte oklevati da odete kod majstora kada primetite bilo koji od njih. 

Kao što ste i sami znali, ali mogli ste i da zaključite na osnovu ovog teksta volan je izuzetno važan deo u svakom automobilu, bez kojeg normalan rad auta ne bi uopšte bio moguć. Zato je veoma važno da se posebno čuva volan automobila i brine o njemu kako ne bi došlo do nekih nepredviđenih okolnosti koje mogu znatno da onesposobe ceo automobil.

Ukoliko i nastane kvar volana važno je da blagovremeno odreagujete i na vreme zamenite oštećen deo novim, originalnim, koji na najbolji mogući način može da nastavi sa svim onim “aktivnostima” koje je do tada obavljao prethodni volan. Takve – nove i originalne rezervne delove za auto, i to po najpovoljnijim cenama možete nabaviti kontaktiranjem MD Auto prodavnice rezervnih delova.