Kako funkcioniše sistem za kočenje na motornim vozilima

Kako funkcioniše sistem za kočenje na motornim vozilima

 

Kada je reč o bilo kom motornom vozilu, najbitniji aspekt na koji inžinjeri obraćaju pažnju je, definitivno, sigurnost. Zadatak kočionog sistema je glavna i najvažnija mera sigurnosti kod svih motornih vozila, a on služi da zaustavi vozilo i veoma je kompleksan.

Sistem uređaja zaduženih za zaustavljanje vozila se sastoji iz tri dela:

  • Radne kočnice
  • Pomoćne kočnice
  • Parkirne kočnice

Do realizacije kočenja dolazi tako što vozač deluje na komandu kočionog sistema, odnosno pritiska papučicu koja se nalazi pored papučice za gas, kojom nastaje trenje između pokretnih i nepokretnih elemenata kočnice. Sledeći korak ovog procesa je pretvaranje kinetičke energije vozila u toplotnu, koja se potom oslobađa.

Efikasnost sistema za zaustavljanje vozila zavisi od mnogo faktora, međutim, u najvećoj meri, kočioni sistem je efektivan u zavisnosti od angažovanog momenta sile prianjanja između pneumatika i podloge.

Ono što je važno napomenuti, jeste da, ukoliko vam treba bilo kakav originalni rezervni deo za vaše kočnice, ili bilo koji drugi deo za automobile, MD Auto prodavnica rezervnih delova je adresa na koju bi trebalo da se obratite. Posedujemo najbolje originalne rezervne delove za sve vrste automobila, koje prodajemo po izuzetno povoljnim cenama.

Sistem kočenja vozila i njegova svrha

Najvažniji uslov koji sistem kočenja kod svakog motornog vozila mora ispuniti je, da uz maksimalnu efikasnost zaustavi kretanje bez ugrožavanja upravljivosti i stabilnosti kretanja vozila. Ovo je moguće samo u slučaju kada se ne ugrožava osnovna funkcija točka, odnosno njegovo kotrljanje po površini.

Kada se točak nalazi u stanju kretanja, između točka i podloge, po kojoj se on kreće, se pojavljuje kočiona sila čiji je pravac suprotan od pravca kretanja točka.

Kako bismo uspešno definisali glavne faktore koji omogućavaju kočenje, odnosno zaustavljanje motornog vozila u pokretu, govorimo da je kočenje proces koji se odvija pod uticajem tri sile. Kočiona sila, sila otpora vazduha i sila kotrljanja (kretanja po ravnom putu) doprinose uspešnom zaustavljanju vozila.

Ukoliko, je sila kočenja jednaka nuli, odnosno ukoliko sile kočenja nema, zaustavljanje vozila se odvija pod dejstvom otpora preostale dve sile, tačnije sile otpora vazduha i sile otpora kotrljanja čiji je efekat neznatan.

Vrste kočionih sistema na motornim vozilima

Sistem za aktiviranje mehanizma kočenja, u biti služi da, na komandu vozača, razmakne kočione papučice koje, zatim, potpuno približavaju dobošu ili disku i na taj način vrše kočenje vozila.

Vrste kočionih sistema na motornim vozilima dele se na:

  • Mehaničke sisteme
  • Hidraulične sisteme
  • Pneumatske sisteme
  • Kombinovane sisteme (hidromehaničke i hidropneumatske)

Vozila čija ukupna težina iznosi od 40-50 kN ne zahtevaju veću energiju za ostvarivanje kočenja od energije koju vozač može pružiti snagom svojih mišića, pa se u tom slučaju koristi hidraulični sistem.

Međutim, kada je reč o vozilima čija je ukupna težina od 80-100 kN, kočioni sistem je uglavnom kombinovan. To znači da sila koju vozač pruža se uvećava kroz uređaj koji ima poseban izvor energije. Najčešća kombinacija u ovom slučaju je hidraulični servo uređaj i pneumatski sistem za aktiviranje.

Mehanički sistem kočenja

Prenos sile od nožne kočnice, papučice na koju deluje vozač, do glavnog sistema se vrši preko poluga i čeličnih užadi, kada je mehanički sistem kočenja u pitanju. Čelična užad je veoma osetljiva i predstava jednu od osnova mehaničkog sistema kočenja, zato je dodatno osigurana tako što je provučena kroz cevi.

Ovaj sistem se više ne koristi za aktiviranje glavnog kočionog sistema, međutim, i dalje je ostao u upotrebi kada je reč o aktiviranju parkirnih (ručnih) kočnica.

Hidraulični sistem kočenja

Kada su u pitanju hidraulične kočnice, prenos sile od pedale do kočionih mehanizama se odvija kroz stub ispunjen tečnošću koju crevo za kočnice sprovodi do glavnih kočionih sistema.

U osnovi rada sistema kada su u pitanju hidraulične kočnice, nalazi se zakon hidrostatike. Za jegovu realizaciju koristi se crevo za kočnice, glavni kočioni cilindar i radni cilindri.

Sila kojom se deluje na papučicu se, kod hidrauličnog sistema kočenja, prenosi na sve radne cilindre koja utiče na razmicanje kočionih papučica.

Najveće prednosti hidraulične kočnice su:

  • Istovremeno kočenje svih točkova
  • VIsok koeficijent korisnog dejstva
  • Kratko vreme odziva sistema

Pneumatski sistem kočenja

Pneumatski sistem za aktiviranje kočionog mehanizma se obavlja koristeću energiju kompresovanog vazduha, ovaj sistem se takođe naziva i sistem vazdušne kočnice. Kada je ovaj sistem kočenja u pitanju, jedina obaveza vozača je da reguliše dotok kompresovanog vazduha iz različitih delova sistema.

Sistem vazdušne kočnice se najviše primenjuje na teškim teretnim vozilima i autobusima.

Postoje jednokružne i dvokružne varijante rada kada je reč o sistema koji koriste sistem kočenja kompresovanog vazduha. Kod jednokružnih, jednovodnih sistema rada svi točkovi se nalaze na istom vodu, dok kod dvokružnih, prednji i zadnji deo kočione instalacije mogu da funkcionišu potpuno nezavisno jedan od drugog.

Sistem kočenja vozila – delovi, popravka i alat za kočnice

Kao što smo već pomenuli, kočioni sistemi su veoma kompleksni i sadrže mnogo delova, pa je, iz tog razloga, cena njihove popravke nešto skuplja nego kada je reč o drugim popravkama na vašem vozilu. Pored toga, alat za kočnice, iako nije veoma skup je prilično komplikovan za rad ukoliko niste pravilno obučeni za njegovo korišćenje.

Bilo da su u pitanju ABS senzori, kočiona creva, doboši, paknovi, kočione pločice ili ulje za kočnice, savetujemo vam da uvek kupujute originalne rezervne delove kada je u pitanju popravka vašeg vozila. Jedino korišćenjem originalnih rezervnih delova možete biti potpuno sigurni u maksimalnu bezbednost vašeg vozila, koja u svakom trenutku mora biti na najvišem nivou.

Srećom, na sajtu MD auto delovi, možete lako doći do informacija o cenama originalnih kočionih sistema za većinu modela vozila od najrazličitijih proizvođača. A pored kočionih sistema, alata za kočnice i delova, na sajtu ali i u nekoj od dve poslovnice, možete naći i obilje drugih auto delova u Beogradu, dostupnih za sve vrste automobila.

Kočioni sistemi su stub bezbednosti, a ona je uvek na prvom mestu

Kada je u pitanju bezbednost u saobraćaju, veoma je važno da budemo odgovorni i savesni jer, kao učesnici u saobraćaju imamo veliku odgovornost prema našem, ali i prema životima drugih ljudih. Iz tog razloga se moramo potruditi da je nivo bezbednosti u svakom trenutku na najvišem mogućem nivou.

Sistemi za kočenje su jedan od najvažnijih stubova bezbednosti u saobraćaju, pa je, zbog toga, najpametnije često proveravati njihovu ispravnost, a kako bi se postarali da oni uvek rade na vrhuncu svojih mogućnosti. Za njihovo održavanje, popravku i dugačak i efikasan životni vek je veoma važno da koristimo originalne delove koji pažljivo dizajnirani i napravljeni isključivo za tip kočnice koje naše prevozno sredstvo koristi.

Nadamo se da smo vam ovim tekstom približili način na koji funkcioniše sistem za kočenje kod motornih vozila, ali i da smo vam skrenuli pažnju na važnost njegove uloge. Briga o kočionom sistemu na automobilu, samo je jedna u nizu stavki na koje treba da obratite pažnju, a koja može značajno produžiti životni vek i bezbednost vašeg vozila. Kontaktirajte nas za sva pitanja i posetite našu prodavnicu kako biste nabavili najbolje originalne delove za automobile, po najpovoljnijim cenama.