Centriranje trapa – važna procedura za sigurnu vožnju

Centriranje trapa – važna procedura za sigurnu vožnju

Centriranje ili reglaža trapa predstavlja jedan od ključnih elemenata održavanja automobila, koji omogućava optimalno upravljanje vozilom, udobnost tokom vožnje i bezbednost na putu. Ipak, mnogi vozači zanemaruju ovaj važan proces. U ovom tekstu ćemo objasniti šta je centriranje trapa, kako se izvodi, koji delovi se često menjaju prilikom centriranja, kao i gde možete nabaviti potrebne delove za vaš automobil.

Centriranje trapa – važna procedura za sigurnu vožnju

Šta je centriranje trapa?

Centriranje trapa, poznato i kao reglaža trapa, proces je podešavanja geometrije trapa kako bi se osiguralo pravilno kontaktno područje točkova sa podlogom. Pravilan kontakt točkova sa podlogom omogućava stabilnost vozila na putu, lakše upravljanje i udobnost tokom vožnje.

Centriranje trapa je veoma važno za održavanje geometrije vozila i bezbednost u saobraćaju. Međutim, postoji mnogo problema sa neodgovornim serviserima koji ne vode računa o tome kako pravilno centrirati trap. Neki serviseri nemaju dovoljno znanja ili opreme, dok drugi samo prebrzo obave posao i naplate visoku cenu za nekvalitetan rad.

Kako se izvodi centriranje ili reglaža trapa?

Centriranje trapa se obavlja u specijalizovanim servisima, gde se koristi savremena oprema, kao što su laserski instrumenti i 3D kamere, kako bi se izmerili uglovi točkova i njihov položaj. Na osnovu ovih merenja, serviseri vrše podešavanja trapa kako bi se postigla optimalna geometrija trapa, u skladu sa preporukama proizvođača vozila.

Treba napomenuti da se trap ne centrira samo u slučaju intervencije na njemu, već i nakon udara u ivičnjak ili udarnu rupu. Ovo može dovesti do neravnoteže i problema sa geometrijom vozila. Zato je važno redovno proveravati trap i centrirati ga kada je potrebno.

Proces centriranja trapa

Centriranje trapa obuhvata niz koraka koji osiguravaju pravilan položaj točkova u odnosu na podlogu, čime se postiže optimalna stabilnost, upravljanje i udobnost vožnje. U modernim servisima koristi se laserska reglaža trapa, koja uključuje trodimenzionalno centriranje pomoću 3D kamere. Proces se obično sastoji iz sledećih koraka:

 1. Provera trapa – Serviser ispituje da li u trapu postoji luft. Ukoliko ga nema, reglaža se može obaviti bez problema. Ako postoji luft, prvo se mora sanirati pre nego što se pristupi centriranju trapa.
 2. Montiranje mernih glava – Serviser postavlja merne glave na točkove, koje pomoću kamera beleže podatke o položaju točkova.
 3. Unošenje podataka – Podaci sa točkova se unose u kompjuterski program, koji ih upoređuje sa fabričkim parametrima za određeni model automobila.
 4. Skeniranje – Točkovi se skeniraju, a zatim se vrši merenje uglova točkova i pozicije upravljača. Na osnovu ovih podataka, obavlja se podešavanje trapa.
 5. Ispravljanje upravljača – Ako postoje odstupanja u položaju upravljača, serviser ga postavlja u pravilan položaj.

Treba napomenuti da se reglaza trapa ne svodi samo na podesivanje raspona prednjih točkova i centriranje upravljača u odnosu na točkove, već je potrebno voditi računa o mnogim drugim faktorima, poput tereta u vozilu i uticaja drugih delova poput amortizera i opruga. Ako se trap ne centrirava pravilno, vozilo može da vuce u stranu i da ne bude stabilno u vožnji.Neispravno centriranje trapa može dovesti do neispravnog upravljanja vozilom.

Koji delovi se često menjaju prilikom centriranja trapa?

Prilikom centriranja trapa, moguće je da će biti potrebna zamena nekih delova oslanjanja ili upravljačkog sistema. Najčešće se menjaju sledeći delovi:

 1. Amortizeri – ovi delovi služe za apsorpciju udaraca i vibracija tokom vožnje, čime se osigurava udobnost i stabilnost vozila.
 2. Krajevi spona – povezuju upravljački sistem sa točkovima i omogućavaju prenos pokreta upravljača na točkove.
 3. Kugle – deo su upravljačkog sistema i omogućavaju pokretljivost točkova prilikom skretanja i vožnje po neravnim terenima.
 4. Gornji i donji nosači trapa – ovi delovi povezuju trap sa šasijom vozila i omogućavaju pokretanje trapa.

Kod većine vozila, delovi koji se najčešće menjaju prilikom centriranja trapa su krajevi spona i uporne spone. Ovi delovi su često izloženi habanju i trošenju, što može dovesti do problema sa geometrijom vozila. Ovi delovi se mogu kupiti u prodavnicama auto delova.

Neki tvrde da nije potrebno centrirati trap prilikom zamene amortizera ili opruga, to nije tačno. Reglaza trapa je obavezna u ovom slučaju kako bi se održala geometrija vozila. Osim toga, postoje zavrtnji sa ekscentrom, uporne spone podesive dužine umesto fiksnih, podloške i listići različitih debljina koji se koriste kako bi se podesili svi parametri geometrije trapa.

Centriranje trapa – važna procedura za sigurnu vožnju

DIY metode- samostalna reglaža trapa

Iako nije preporučljivo da se trap centriraju pomoću improviziranih alata, postoje neke DIY metode koje mogu pomoći u postizanju približnih rezultata. Međutim, treba imati na umu da ove metode neće biti toliko precizne kao profesionalne centriranja i mogu uzrokovati daljnja oštećenja na automobilu.

Jedna od najčešćih DIY metoda za centriranje trapa je korišćenje konca i metra. Za ovu metodu, potrebno je prvo podići automobil i osloboditi sve točkove. Zatim stavite konac oko prednje i zadnje strane svakog točka. Nakon toga, provucite konac preko vrha metra i podesite ga tako da bude iste dužine sa obe strane. Nakon postavljanja ovog uređaja, možete provjeriti da li su svi točkovi poravnati i usklađeni.DIY metoda pomoću konca i metra može pomoći u postizanju nekog približnog rezultata.

Druga DIY metoda je pomoću GPS-a. Za ovu metodu, prvo morate upariti GPS uređaj sa vašim mobilnim uređajem. Zatim postavite GPS uređaj na krov vašeg automobila i pokrenite aplikaciju koja će vam pomoći da postignete željene parametre. DIY metoda pomoću GPS-a nije toliko precizna kao profesionalno centriranje i može biti skuplja. GPS metoda za centriranje trapa može biti skupa i manje precizna.

U svakom slučaju, preporučuje se da se trap centriraju od strane certificiranog i iskusnog mehaničara koji ima odgovarajući alat i znanje za izvođenje ovog postupka.

Gde mogu kupiti delove za centriranje trapa?

Ako vam je potrebna zamena delova prilikom centriranja trapa, možete ih nabaviti u prodavnicama auto delova MD Auto. Ovde možete pronaći kvalitetne delove za vaš automobil po povoljnim cenama, kao i stručne savete koji vam mogu pomoći u odabiru pravih delova za vaš automobil.

Kada je vreme za centriranje trapa?

Preporučuje se da se centriranje trapa obavi na svakih 15-20.000 pređenih kilometara ili nakon intervencije na trapu, poput zamene bitnih delova oslanjanja ili upravljačkog sistema. Ipak, postoje i simptomi koji ukazuju na potrebu za proverom trapa, kao što su:

 1. Automobil „vuče“ u jednu stranu tokom vožnje.
 2. Gume se neravnomerno troše, naročito po unutrašnjoj strani gazeće površine.
 3. Upravljač se teže pokreće ili je iskrivljen.

Ukoliko primetite neke od ovih simptoma, važno je da ne odlažete posetu servisu, jer neispravan trap može uticati na bezbednost vožnje, kao i na potrošnju goriva.Redovno centriranje trapa produžuje životni vek guma.

Zaključak

Centriranje trapa predstavlja važan proces održavanja automobila koji ne bi trebalo zanemarivati. Pravilno centriran trap osigurava stabilnost vozila na putu, lakše upravljanje i veću udobnost vožnje. Ukoliko vam je potrebna zamena delova prilikom centriranja trapa, posetite prodavnicu auto-delova MD Auto, gde ćete pronaći sve što vam je potrebno za vaš automobil.Centriranje trapa osigurava sigurnost i stabilnost vozila.

Sve u svemu, centriranje trapa je veoma važno za održavanje bezbednosti i geometrije vozila. Treba biti oprezan i izabrati kvalitetnog servisera koji poseduje odgovarajuću opremu i znanje kako bi se posao obavio pravilno.

Centriranje trapa – važna procedura za sigurnu vožnju